Polska Akademia Nauk (PAN) - Terminy i formularze

Terminy nadsyłania propozycji wspólnych projektów badawczych dotyczących współpracy z jednostkami

Narodowa Rada Badań Naukowych Włoch (CNR) – na lata 2023-2024
do 27 czerwca 2022 r. (zgłoszenia do DON do 20.06.2022 r.)

Ministerstwo Nauki i Technologii w Tajpej (MOST) - na lata 2023-2024
do 30 lipca 2022 r. (zgłoszenia do DON do 14.07.2022 r.)

Formularze

  • Propozycje wspólnych projektów badawczych (1 egz.) [doc] [pdf]
  • Sprawozdanie z realizacji projektu – w przypadku, gdy zgłoszony projekt stanowi kontynuację dotychczasowej współpracy [doc] [pdf]
  • Sprawozdanie końcowe z projektu (2 egz.) [doc] [pdf]