Polska Akademia Nauk (PAN) - Terminy i formularze

Terminy nadsyłania propozycji wspólnych projektów badawczych dotyczących współpracy z jednostkami

Narodowa Akademia Nauk Ukrainy (NANU) – na lata 2021-2023
do 30 czerwca 2020 r. (zgłoszenia do DON do 23.06.2020 r.)

Japońskie Towarzystwo Popierania Nauki (JSPS) – na lata 2021-2022
do 28 sierpnia 2020 r. (zgłoszenia do DON do 21.08.2020 r.)

Tajwańskie Ministerstwo Nauki i Technologii – na lata 2021-2022
od 1 maja do 4 września 2020 r. (zgłoszenia do DON do 28.08.2020 r.)

Wietnamska Akademia Nauk i Technologii (WANT) – na lata 2021-2022
do 1 września 2020 r. (zgłoszenia do DON do 25.08.2020 r.)

Bułgarska Akademia Nauk – na lata 2021-2023
Łotewska Akademia Nauk – na lata 2021-2023
do 20 września 2020 r. (zgłoszenia do DON do 11.09.2020 r.)

Formularze