Polska Akademia Nauk (PAN) - Terminy i formularze

Terminy nadsyłania propozycji wspólnych projektów badawczych dotyczących współpracy z jednostkami

Belgijski Fundusz Badań Naukowych (F.R.S.-FNRS) – na lata 2022-2023
do 30 września 2021 r. (zgłoszenia do DON do 23.09.2021 r.)

Mongolska Akademia Nauk – na lata 2022-2024
do 30 września 2021 r. (zgłoszenia do DON do 22.09.2021 r.)

Bułgarska Akademia Nauk – na lata 2022-2023
do 15 października 2021 r. (zgłoszenia do DON do 06.10.2021 r.)

Łotewska Akademia Nauk – na lata 2022-2024
do 15 października 2021 r. (zgłoszenia do DON do 06.10.2021 r.)

Formularze

  • Propozycje wspólnych projektów badawczych (1 egz.) [doc] [pdf]
  • Sprawozdanie z realizacji projektu – w przypadku, gdy zgłoszony projekt stanowi kontynuację dotychczasowej współpracy [doc] [pdf]
  • Sprawozdanie końcowe z projektu (2 egz.) [doc] [pdf]