Polska Akademia Nauk (PAN) - Terminy i formularze

Terminy nadsyłania propozycji wspólnych projektów badawczych dotyczących współpracy z jednostkami

Litewska Akademia Nauk (LAN) - na lata 2023-2025
do 6 października 2022 r. (zgłoszenia do DON do 30.09.2022 r.)

Akademia Rumuńska (AR) - na lata 2023-2025
do 18 października 2022 r. (zgłoszenia do DON do 10.10.2022 r.)


Formularze

  • Propozycje wspólnych projektów badawczych (1 egz.) [doc] [pdf]
  • Sprawozdanie z realizacji projektu – w przypadku, gdy zgłoszony projekt stanowi kontynuację dotychczasowej współpracy [doc] [pdf]
  • Sprawozdanie końcowe z projektu (2 egz.) [doc] [pdf]