Polska Akademia Nauk (PAN) - Terminy i formularze

Terminy nadsyłania propozycji wspólnych projektów badawczych dotyczących współpracy z jednostkami

Narodowa Rada Badań Naukowych Włoch (CNR) – na lata 2020-2021
do 31 lipca 2019 r. (zgłoszenia do DON do 24.07.2019 r.)

Narodowa Akademia Nauk Białorusi – na lata 2020-2022
Japońskie Towarzystwo Popierania Nauki (JSPS) – na lata 2020-2021
Ministerstwo Nauki i Technologii Tajpej (MOST) – na lata 2020-2021
do 30 sierpnia 2019 r. (zgłoszenia do DON do 23.08.2019 r.)

Wietnamska Akademia Nauk i Technologii (WANT) – na lata 2020-2021
do 5 września 2019 r. (zgłoszenia do DON do 29.08.2019 r.)

Litewska Akademia Nauk – na lata 2020-2022
do 20 września 2019 r. (zgłoszenia do DON do 13.09.2019 r.)

Węgierska Akademia Nauk – na lata 2020-2022
do 30 września 2019 r. (zgłoszenia do DON do 23.09.2019 r.)

Fundusz Badań Naukowych (FNRS) – Belgia/Walonia – na lata 2020-2021
do 30 września 2019 r. (zgłoszenia do DON do 24.09.2019 r.)

Formularze