Polska Akademia Nauk (PAN) - Terminy i formularze

Wymiana osobowa w ramach przyznanych limitów

Termin naboru wniosków o przyznanie limitów na wyjazdy w 2020 roku ogłoszony zostanie w II połowie 2019 roku.

Dodatkowo, w wybranych krajach, istnieje możliwość składania wniosków o wizyty studyjne w trybie ciągłym (o ile BWZ PAN będzie dysponować niewykorzystanym limitem dni).


Formularze

Wyjazdy/przyjazdy

Sprawozdania