Najczęstsze pytania

1. WSKAZÓWKI DO WYPEŁNIANIA WNIOSKÓW

2. SKĄD WIADOMO CO ZALICZAMY DO APARATURY?

Czytamy wytyczne konkursowe, zawsze opieramy się na wytycznych dotyczących konkretnego konkursu, konkretnej edycji. W przypadku środków trwałych sprawdzamy jaka jest obowiązująca klasyfikacja na UWr (w aktualnym zarządzeniu o polityce rachunkowości).

3. JAK SKALKULOWAĆ BUDŻET?

Należy kierować się wytycznymi konkursowymi (koszty kwalifikowalne, koszty niekwalifikowalne, co można finansować z kosztów bezpośrednich), wewnętrznymi przepisami jednostki oraz obowiązującymi przepisami prawa. Zachęcamy do kontaktu z pracownikami ZPK w sprawie budżetu. Przed przystąpieniem do składania wniosku i ustalania budżetu warto dowiedzieć się jakie są ceny usług, które chcemy zaplanować, jakie są realne ceny noclegu w miejscu, do którego będziemy odbywać podróż służbową, jakie są ceny biletów, itp.

4. JAK WYSŁAĆ WNIOSEK?

Należy zapoznać się z wytycznymi konkretnego konkursu, np. wnioski do NCN i MEiN skład się za pośrednictwem systemu OSF. Należy założyć konto Redaktora wniosku tym systemie, jeśli już istnieje - sprawdzić, czy działa.
Wskazówki

5. POMOCNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Krajowy Punkt Kontaktowy PR UE umieszcza szereg usystematyzowanych bieżących wiadomości, a także informacje o odbywających się w różnych ośrodkach w Polsce szkoleniach, związanych z przygotowywaniem nowych wniosków.
W Krakowie Regionalny Punkt Kontaktowy mieści się przy Politechnice Krakowskiej. Do zadań jednostki należy między innymi pomoc w poszukiwaniu partnerów naukowych i przemysłowych, pisanie wniosków, zbieranie i przekazywanie informacji o nowych technologiach.

Aktualne szkolenia: