Procedura

KROK 1

Zapoznajesz się z dokumentacją konkursową / wytycznymi instytucji finansującej wybrany konkurs.

KROK 2

Przygotowujesz wniosek zgodnie z wytycznymi konkursowymi w odpowiednim systemie składania wniosków lub na odpowiednim formularzu.

KROK 3

Zgodnie z podanymi terminami wewnętrznymi składania wniosków przesyłasz pracownikowi DPN PZ/PK wersję roboczą wniosku do weryfikacji formalnej, uzyskujesz pomoc w ustaleniu budżetu.

KROK 4

W przypadku planowania we wniosku zatrudnienia etatowego przed przystąpieniem do tworzenia wniosku uzyskujesz zgodę Dyrektora IFJ PAN na złożenie wniosku.

KROK 5

Wypełniasz druk "Fiszka projektowa". Po zatwierdzeniu Fiszki wysyłasz wniosek do instytucji finansującej zgodnie z wytycznymi konkursowymi.

KROK 6

Wniosek przesyłasz również do kierownika DPN PZ/PK.