Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe: "Badania i rozwój technologii dla kontrolowanej fuzji termojądrowej"

Porozumienie podpisano 02.12.2010 r.

Zakres działania:
celem zawiązania Konsorcjum jest realizacja Zadania Badawczego nr 2: "Badania i rozwój technologii dla kontrolowanej fuzji termojądrowej", będącego przedmiotem konkursu Narodowego Centrum Badań io Rozwoju (NCBiR), stanowiącego część strategicznego projektu badawczego pt. "Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej".

Wykaz jednostek:

W dniu 31 sierpnia 2011 roku została podpisana umowa na wykonanie Zadania Badawczego nr 2 pt. "Badania i rozwój technologii dla kontrolowanej fuzji termojądrowej", w ramach strategicznego projektu badawczego pt. "Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej" pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Konsorcjum Naukowo-przemysłowym reprezentowanym przez IFJ PAN, Lidera Konsorcjum.
Zadanie będzie realizowane w okresie od 1 września 2011 roku do 31 sierpnia 2014 roku.