Przegląd Działalności Naukowej IFJ PAN 2011-2013

Poniedziałek, 27 stycznia 2014 r.

09:00 – 12:00 Oddział Zastosowań Fizyki i Badań Interdyscyplinarnych (NO5) - prof. dr hab. Urszula Woźnicka

 1. prof. dr hab. Wojciech Kwiatek - Prezentacja zakładu NZ52
 2. dr hab. Małgorzata Lekka - "Biomechanika pojedynczej komórki w aspekcie zmian nowotworowych"
 3. dr Justyna Miszczyk - "Opracowanie i optymalizacja metody PCC dla potrzeb radioterapii"
 4. dr hab. Marta Wolny-Marszałek - Prezentacja zakładu NZ53
 5. dr Żaneta Świątkowska-Warkocka - "Nanokompozyty magnetyczne otrzymywane metodą impulsowego naświetlania laserowego"
 6. dr Yevhen Zabila - "Elastyczne czujniki pola magnetycznego do zastosowań w giętkiej elektronice"
 7. dr Bogusław Rajchel - Postęp pracy habilitacyjnej
 8. dr hab. Krzysztof Drozdowicz - Prezentacja zakładu NZ54
 9. dr Marek Scholz - Postęp pracy habilitacyjnej
 10. mgr inż. Jan Dankowski - "Spektrometryczne pomiary szybkich jonów i neutronów z syntezy termojądrowej detektorami diamentowymi CVD"
 11. dr hab. Władysław Węglarz - Prezentacja zakładu NZ56
 12. dr Tomasz Skórka - "Obrazowanie MR zwierzęcych modeli chorób cywilizacyjnych – projekt JCET"
 13. dr Piotr Kulinowski - "Zastosowanie obrazowania MR w farmacji"
 14. prof. dr hab. Jerzy W. Mietelski - Prezentacja zakładu NZ57
 15. dr Edyta Łokas - "Sztuczne radionuklidy w środowisku lądowym Arktyki"
 16. dr hab. Ireneusz Śliwka - Prezentacja zakładu NZ59
 17. dr Joanna Najman - "Zastosowanie chromatografii gazowej w oznaczaniu znaczników środowiskowych do badań hydrogeologicznych"

12:00 – 12:30 Laboratoria Akredytowane

dr hab. Maciej Budzanowski – Prezentacja Laboratoriów Akredytowanych


12:30 - 13:30 Centrum Cyklotronowe Bronowice - prof. dr hab. Paweł Olko

Prezentacje

 1. prof. dr hab. Paweł Olko – Prezentacja CCB i Projekt GANTRY
 2. prof. dr hab. Michael Waligórski - "Modelowanie radiobiologiczne wiązek jonowych dla radioterapii"
 3. dr inż. Barbara Michalec - "Dozymetria EPR/alaninowa na potrzeby radioterapii protonowej"
 4. dr inż. Jan Swakoń - "Radioterapia protonowa nowotworów oka w IFJ PAN, budowa stanowiska radioterapii protonowej w ramach projektu CCB NCRH"
 5. dr hab. Barbara Marczewska - "Uruchomienie stanowiska do wytwarzania kryształów w wysokich temperaturach metodą micro-pulling-down"
 6. dr Mariusz Kłosowski - "Rozróżnienie ekspozycji statycznej i dynamicznej w dozymetrii indywidualnej metodą TL"
 7. dr hab. Paweł Bilski - "Detektory termoluminescencyjne w pomiarach promieniowania kosmicznego i akceleratorowych wiązek jonów"
 8. mgr inż. Krzysztof Daniel – Prezentacja Działu Cyklotronu Proteus C-235
 9. mgr Jacek Sulikowski – Prezentacja Działu Cyklotronu AIC-144

13:30-14:30 przerwa obiadowa


14:30 – 16:30 Oddział Fizyki Teoretycznej (NO4) – prof. dr hab. Stanisław Jadach

 1. Prezentacja zakładu NZ41
 2. dr hab. Robert Kamiński - "Krakowski mezon sigma w tablicach cząstek elementarnych"
 3. prof. dr hab. Piotr Bożek - "Najmniejsza kropla płynu"
 4. prof. dr hab. Maciej Skrzypek - Prezentacja zakładu NZ42
 5. dr Krzysztof Kutak - "Rozkłady partonowe i twarde elementy macierzowe - sformułowanie i aplikacja do procesów w Large Hadron Collider"
 6. dr hab. Andreas van Hameren - "Matrix elements for the high energy regime at LHC"
 7. dr Olga Shekhovtsova - "A new parametrization of hadronic currents for the tau lepton decay. Low and high energy applications"
 8. dr hab. Andrzej Horzela - Prezentacja zakładu NZ43
 9. dr Katarzyna Górska - "Rozkłady Levy\'ego w zastosowaniach fizycznych”
 10. dr hab. Jacek Niemiec „Udział IFJ PAN w projekcie CTA”
 11. dr Sabrina Casanova - "The H.E.S.S. Experiment"
 12. prof. dr hab. Stanisław Drożdż - Prezentacja zakładu NZ44
 13. dr hab. Jarosław Kwapień - "Ekspandujące Sieci Złożone"
 14. dr Paweł Oświęcimka - "Korelacje Wieloskalowe"
 15. dr hab. Andrzej Górski - "Zjawiska Emergentne w Modelach Agentów”

Wtorek, 28 stycznia 2014 r.

09:00 – 09:15 Dział Budowy Aparatury i Infrastruktury Naukowej (DAI) – dr inż. Marek Stodulski

dr Dariusz Bocian – Prezentacja działu DAI


9:15 -11:45 Oddział Fizyki Jądrowej i Oddziaływań Silnych (NO2) – dr hab. Bogdan Fornal

Prezentacja Oddziału Fizyki Jądrowej i Oddziaływań Silnych (NO2)

 1. prof. dr hab. Antoni Szczurek - Prezentacja Zakładu NZ21
 2. dr Jerzy Łukasik - "Badanie energii symetrii w materii jądrowej"
 3. dr Piotr Pawłowski - "Badanie procesów klasteryzacji w reakcjach jądrowych"
 4. dr Krzysztof Pysz - "Nowy model reakcji spalacji i identyfikacja cząstek przy pomocy detektora słomkowego"
 5. dr hab. Wolfgang Schäfer - "QCD methods in hadronic and nuclear collisions"
 6. dr hab. Adam Kozela - "Efekty sił trójnukleonowych w reakcji break-up\'u p+d-->p+p+n"
 7. dr Regina Siudak - "Oddziaływanie NN i NY przy niskich energiach"
 8. dr Piotr Czerski - "Mezony w gorącej plazmie kwarkowo-gluonowej"
 9. dr hab. Piotr Bednarczyk - Prezentacja Zakładu NZ22
 10. dr hab. Piotr Bednarczyk - "Natychmiastowa spektroskopia gamma jąder zdeformowanych, wytwarzanych na wiązkach stabilnych i radioaktywnych ciężkich jonów, z użyciem nowych systemów detekcyjnych"
 11. dr hab. Maria Kmiecik - "Badanie kolektywnych własności jąder atomowych: eksperymenty na wiązce w laboratoriach europejskich i przygotowania do pomiarów w CCB"
 12. dr Katarzyna Mazurek - "Dynamika rozszczepienia w równaniach Langevina"
 13. dr Wojciech Królas - "Badania izomerów w neutrono-nadmiarowych jądrach tworzonych w reakcjach z wiązkami radioaktywnymi"
 14. dr inż. Marcin Jastrząb - "R&D w dziedzinie rejestracji i cyfrowej obróbki sygnałów z szybkich detektorów promieniowania jądrowego"
 15. dr hab. Jerzy Grębosz - "Nowe wyzwania w analizie danych i nowa formuła popularyzacji fizyki"
 16. prof. dr hab. Jan Figiel - Prezentacja Zakładu NZ23
 17. dr hab. Andrzej Rybicki - "Badanie efektów elektromagnetycznych i korelacji w zderzeniach jądro-jądro"
 18. dr Adam Matyja - "Badanie struktury jetow przy pomocy korelacji foton-jet w eksperymencie ALICE"
 19. dr Christoph Mayer - "Analysis of ultra-peripheral Pb+Pb and p+Pb Collisions at the LHC in ALICE"

11:45 – 13:30 Oddział Fizyki Materii Skondensowanej (NO3) - prof. dr hab. Maria Massalska-Arodź

 1. prof. dr hab. Piotr Zieliński – Prezentacja zakładu NZ31
 2. dr Mirosław Gałązka - "Izomorficzne przemiany fazowe materii miękkiej: kalorymetria i spektroskopia neutronowa"
 3. dr hab. Ewa Dryzek - "Anihilacja pozytonów – nowe narzędzie badania ciekłych kryształów"
 4. mgr Natalia Osiecka - "Wysoko uporządkowane fazy ciekłokrystaliczne – mechanizm przejść fazowych i proces zeszklenia"
 5. dr hab. Wojciech Zając - "Elastomery magnetoreologiczne: nowe materiały „inteligentne”"
 6. dr inż. Magdalena Fitta - "Magnetyki molekularne: nowe materiały funkcjonalne"
 7. mgr inż. Piotr Konieczny - "Dwa punkty krytyczne na raz? Magnetyk molekularny pod ciśnieniem"
 8. dr inż. Piotr Zieliński - "Zjawiska krytyczne w magnetykach molekularnych: spektroskopia mionowa"
 9. dr hab. Andrzej Budziak - "Nisko- i wysokonawodorowane związki międzymetaliczne"
 10. prof. dr hab. Zbigniew Łodziana i dr Piotr Błoński - "Delofosyty, borowodorki, dawsonity, grafen…: materiały i energia"
 11. prof. dr hab. Zdzisław T. Lalowicz - Prezentacja zakładu NZ32
 12. dr inż. Artur Birczyński - "Badanie dynamiki rotacyjnej jonów amonowych i przejść fazowych metodami rezonansu magnetycznego w niskich temperaturach"
 13. dr hab. Przemysław Piekarz - Prezentacja zakładu NZ33
 14. dr hab. Małgorzata Sternik - "Nanostruktury w obliczeniach z pierwszych zasad"
 15. dr hab. Jan Łażewski - "Wpływ defektów punktowych i liniowych na własności SiC"

13:30-14:30 przerwa obiadowa


14:30 – 17:15 Oddział Fizyki i Astrofizyki Cząstek (NO1) – prof. dr hab. Barbara Wosiek

 1. prof. dr hab. Grażyna Nowak - Prezentacja zakładu NZ11
 2. dr hab. Andrzej Bożek - "Projekt Belle II na super fabryce B"
 3. dr Piotr Kapusta - "Krzemowe detektory pixelowe w technologii SOI"
 4. dr Jarosław Wiechczyński - "Spektroskopia mezonów powabnych w rozpadach B"
 5. dr hab. Leszek Zawiejski – Prezentacja zakładu NZ13
 6. dr Bogdan Pawlik - "Pomiar elastycznego przekroju czynnego dla oddziaływań pp w eksperymencie STAR przy energii 200 GeV środka masy w zakresie małych przekazów czteropędu"
 7. mgr inż. Wojciech Wierba - "Kalorymetry dla małych kątów biegunowych dla przyszłego liniowego akceleratora ILC"
 8. dr hab. Adam Trzupek - Prezentacja zakładu NZ14
 9. dr hab. Adam Trzupek - "Pomiary oddziaływań p+Pb i Pb+Pb"
 10. dr hab. Anna Kaczmarska - "Analizy zderzeń proton-proton"
 11. dr Paweł Malecki - "Pomiar polaryzacji leptonów tau"
 12. dr hab. Paweł Brückman - "Poszukiwania naładowanego bozonu Higgsa"
 13. dr hab. Janusz Chwastowski - "Fizyka "do przodu" w ramach eksperymentu ATLAS"
 14. dr hab. Krzysztof Korcyl - "Prace przy systemach obsługi detektorów TRT, SCT i ALFA"
 15. prof. dr hab. Henryk Wilczyński - Prezentacja zakładu NZ15
 16. dr Jan Pękala - "Rozpraszanie światła w detekcji wielkich pęków atmosferycznych"
 17. dr Jarosław Stasielak - "Radarowa detekcja wielkich pęków atmosferycznych"
 18. dr Anna Dąbrowska- Prezentacja Zakładu NZ16
 19. dr Krzysztof Cieślik – „Eksperyment ICARUS”
 20. dr Tomasz Wąchała - „Eksperyment T2K”
 21. mgr Małgorzata Harańczyk – „Prace dla SUNLAB”
 22. dr hab. Mariusz Witek - Prezentacja Zakładu NZ17
 23. mgr inż. Piotr Morawski - "Badanie łamania symetrii CP w rozpadach B->Dπ"
 24. mgr inż. Bartłomiej Rachwał - "Poszukiwanie łamania liczby barionowej i leptonowej w rozpadzie Lb->Kμ. Implementacja generatora POWHEG w LHCb"
 25. mgr inż. Miłosz Zdybał - "Status projektu Cloud Computing CC1"