Przegląd Działalności Naukowej IFJ PAN 2019-2021

Wtorek, 19 kwietnia 2022 r.

09:00-12:00

Oddział Fizyki i Astrofizyki Cząstek (NO1) – prof. dr hab. Henryk Wilczyński

 • Zakład Eksperymentu Belle II (NZ11) – dr hab. Andrzej Bożek, prof. IFJ PAN
 • Zakład Astrofizyki Promieniowania Gamma (NZ12) – prof. dr hab. Jacek Niemiec
 • Zakład Fizyki Procesów Dyfrakcyjnych (NZ13) – prof. dr hab. Janusz Chwastowski
 • Zakład Eksperymentu ATLAS (NZ14) – dr hab. inż. Ewa Stanecka, prof. IFJ PAN
 • Zakład Promieni Kosmicznych i Neutrin (NZ15) – dr hab. Dariusz Góra, prof. IFJ PAN
 • Zakład Eksperymentu LHCb (NZ17) – prof. dr hab. Mariusz Witek

Dyskusja


12:00–13:00 przerwa obiadowa


13:00-14:55

Oddział Fizyki Teoretycznej (NO4) – prof. dr hab. Maciej Skrzypek

 • Zakład Teorii Struktury Materii (NZ41) – prof. dr hab. Krzysztof Golec-Biernat
 • Zakład Teorii Cząstek (NZ42) – prof. dr hab. Krzysztof Kutak
 • Zakład Teorii Systemów Złożonych (NZ44) – prof. dr hab. Stanisław Drożdż

Dyskusja


14:55–15:10 przerwa


15:10-16:30

Laboratoria akredytowane

 • Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i Środowiskowej (NLD) – dr inż. Izabela Milcewicz-Mika
 • Laboratorium Ekspertyz Radiometrycznych (NLR) – dr hab. Krzysztof Kozak, prof. IFJ PAN
 • Laboratorium Analiz Promieniotwórczości (NLP) – prof. dr hab. Jerzy W. Mietelski
 • Laboratorium Wzorcowania Przyrządów Dozymetrycznych (NLW) – prof. dr hab. Paweł Bilski

Dyskusja

Czwartek, 21 kwietnia 2022 r.

09:00-11:30

Oddział Fizyki Jądrowej i Oddziaływań Silnych (NO2) – prof. dr hab. Adam Maj

 • Zakład Teorii Silnych Oddziaływań i Układów Wielu Ciał (NZ21) – prof. dr hab. Antoni Szczurek
 • Zakład Struktury Jądra (NZ22) – dr hab. Piotr Bednarczyk, prof. IFJ PAN
 • Zakład Ultrarelatywistycznej Fizyki Jądrowej i Oddziaływań Hadronów (NZ23) – prof. dr hab. Marek Kowalski
 • Zakład Reakcji Jądrowych i Procesów Hadronowych (NZ24) – dr hab. Adam Kozela, prof. IFJ PAN

Dyskusja


11:30 – 11:45 przerwa


11:45-13:10

Oddział Zastosowań Fizyki (NO6) – prof. dr hab. Paweł Olko

 • Zakład Fizyki Transportu Promieniowania (NZ61) – dr hab. Wojciech Królas, prof. IFJ PAN
 • Zakład Badań Radiacyjnych i Radioterapii Protonowej (NZ62) – dr hab. Jan Swakoń, prof. IFJ PAN
 • Zakład Fizyki Radiacyjnej i Dozymetrii (NZ63) – prof. dr hab. Paweł Bilski

13:10 – 14:10 przerwa obiadowa


 • Zakład Fizykochemii Jądrowej (NZ64) – prof. dr hab. Jerzy W. Mietelski
 • Zakład Spektrometrii Mas (NZ65) – dr hab. Edyta Łokas, prof. IFJ PAN

Dyskusja


15:25 – 16:05 przerwa


 • Centrum Cyklotronowe Bronowice (CCB) – dr hab. Renata Kopeć, prof. IFJ PAN
 • Zakład Fizyki Medycznej (ZFM) – dr hab. Renata Kopeć, prof. IFJ PAN
 • Dział Budowy Aparatury i Infrastruktury Naukowej (DAI) – mgr inż. Jacek Świerblewski

Dyskusja

Piątek, 22 kwietnia 2022 r.

9:00 – 12:30

Oddział Fizyki Materii Skondensowanej (NO3) – prof. dr hab. Marta Marszałek

 • Zakład Badań Strukturalnych (NZ31) – dr hab. Mirosław Gałązka, prof. IFJ PAN
 • Zakład Nanomateriałów Funkcjonalnych (NZ32) – prof. dr hab. inż. Magdalena Parlińska-Wojtan
 • Zakład Komputerowych Badań Materiałów (NZ33) – dr hab. Przemysław Piekarz, prof. IFJ PAN
 • Zakład Materiałów Magnetycznych i Nanostruktur (NZ34) – dr hab. inż. Michał Krupiński, prof. IFJ PAN

10:45 – 11:00 przerwa


 • Zakład Badań Materii Miękkiej (NZ35) – dr hab. Ewa Juszyńska-Gałązka, prof. IFJ PAN
 • Zakład Inżynierii Molekularnej i Nanoelektroniki (NZ36) – dr hab. Łukasz Laskowski, prof. IFJ PAN
 • Zakład Magnetyzmu Molekularnego (NZ37) – dr hab. Magdalena Fitta, prof. IFJ PAN

Dyskusja


12:30 – 13:30 przerwa


13:30 – 16:30

Oddział Badań Interdyscyplinarnych (NO5) – prof. dr hab. Wojciech Kwiatek

 • Zakład Fizyki Doświadczalnej Układów Złożonych (NZ52) – dr hab. Czesława Paluszkiewcz, prof. IFJ PAN
 • Zakład Spektroskopii Stosowanej (NZ53) – dr hab. Janusz Lekki
 • Zakład Badań Mikroukładów Biofizycznych (NZ55) – prof. dr hab. Małgorzata Lekka
 • Zakład Tomografii Magnetyczno-Rezonansowej (NZ56) – dr hab. Władysław Węglarz, prof. IFJ PAN