Publikowanie wydawnictw w IFJ PAN

Zarządzenie 38/2019 Dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk z dnia 4/10/2019 r.

Działalność wydawnicza Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN sięga początków lat 70. XX wieku, kiedy założono Zakładowy Ośrodek Informacji Technicznej i Ekonomicznej. Jego głównym zadaniem było stworzenie zaplecza poligraficznego zajmującego się drukowaniem i publikowaniem pisemnych prac naukowych pracowników.

Obecnie IFJ PAN publikuje w szczególności dorobek badawczy kadry naukowej oraz publikacje popularnonaukowe, których autorami są zarówno pracownicy Instytutu, jak i uznani badacze z innych ośrodków. Publikowane są głównie monografie (w tym rozprawy habilitacyjne) raporty naukowe z serii Raportów IFJ PAN, materiały konferencyjne, broszury popularnonaukowe reprezentujące nauki fizyczne i pokrewne. Ich odbiorcami są przede wszystkim pracownicy naukowi, doktoranci i specjaliści z różnych dziedzin nauki i przemysłu.