Raporty popularyzatorskie on-line

1. Report No. 1/POP
"Geofizjologia. 30 lat hipotezy Gai"
("Geophysiology. 30 Years of Gaya Hypothesis")
Jan Lasa
2. Report No. 2/POP
"Zmysł węchu, kryminalistyka, metody analityczne"
("The Sense of Smell, Criminology, Analytical Methods")
J. Lasa, A. Browarska-Walczowska
3. Report No. 3/POP
"Pechelbronn 80. Specjalna konferencja poświęcona początkom geofizyki otworowej. 27-29 września 2007 r., Paryż, Crevecoeur-en-Auge (Normandia), Pechelbronn-Dieffenbach (Alzacja)"
("Pechelbronn 80. Special Conference on the Roots of Logging. September 27-29, 2007")
 U. Woźnicka, J. Jarzyna
4. Report No. 4/POP
"Synteza termojądrowa - źródło energii dla elektrowni przyszłości"
("Fusion - source of energy for future power plants")
 U. Woźnicka