Nadawanie identyfikatorów DOI

Repozytorium IFJ PAN, dzięki podpisaniu umowy z Instytutem Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym, uzyskało możliwość nadawania identyfikatorów DOI. Na mocy członkostwa w stowarzyszeniu DataCite, IChB PAN PCSS jest upoważnione do tworzenia na rzecz innych instytucji kont w usługach DOI DataCite, które pozwalają̨ użytkownikom takich kont na samodzielne rejestrowanie identyfikatorów DOI.

NADAWANIE NUMERÓW DOI

Numer DOI może zostać nadany dla książki, rozdziału w książce, artykułu, materiałów konferencyjnych, pracy doktorskiej, zbioru danych badawczych itp. Raz nadany identyfikator nie może ulec zmianie. Aby dokument mógł mieć nadany numer DOI przez IFJ PAN, musi zostać zamieszczony w Repozytorium IFJ PAN. Nadawanie numerów DOI nie ma ograniczeń czasowych – a więc jest możliwe także dla publikacji, które już znajdują się w repozytorium.

WYMOGI JEDNOSTEK FINANSUJĄCYCH BADANIA

Plan S

Publikacje finansowane z grantów przyznawanych przez członków cOAlition S, które nie zostaną udostępnione w otwartych czasopismach lub na otwartych platformach, będą musiały natychmiast po publikacji, czyli bez żadnego embarga, zostać udostępnione w repozytoriach zarejestrowanych w OpenDOAR i zgodnych z wytycznymi OpenAIRE. Publikacje powinny być udostępniane w wersji zaakceptowanej do druku (Author Accepted Manuscript (AAM)) lub w ostatecznej opublikowanej wersji (Version of Record (VoR)), z wykorzystaniem wolnej licencji (CC 0, CC BY, CC BY-SA). Wytyczne w zakresie wdrażania Planu S przedstawiają również wymagania o charakterze technicznym – fundatorzy mają wymagać, by każdy artykuł w czasopiśmie miał przyznany identyfikator DOI.

Narodowe Centrum Nauki

Zgodnie z Polityką otwartego dostępu NCN, wszystkie publikacje (włączając w to Author Accepted Manuscript (AAM) lub Version of Record (VoR)), będące efektem realizacji projektu muszą być dostępne w otwartym dostępie na licencji CC-BY oraz posiadać unikalny stały identyfikator np. DOI (preferowany). Jeśli publikacja nie została opublikowana jako open access, należy, po uprzednim sprawdzeniu polityki wydawcy w bazie Sherpa Romeo, zamieścić w repozytorium Author Accepted Manuscript (AAM) lub Version of Record (VoR).

ZALETY NADAWANIA IDENTYFIKATORÓW DOI

Przypisanie identyfikatora DOI dostępnej on-line publikacji naukowej czy zbiorowi danych ułatwia ich odnalezienie oraz cytowanie w sposób bardziej wiarygodny. Użytkownicy systemu DOI, wykorzystując usługę rozpoznawania identyfikatorów (http://dx.doi.org/), są w stanie na podstawie identyfikatora obiektu uzyskać podstawowe informacje na jego temat (tzw. metadane) oraz otrzymać aktualny adres obiektu w sieci.

STRUKTURA IDENTYFIKATORÓW DOI

Identyfikator zbudowany jest z dwóch części: prefiksu – przypisanego wydawcy oraz sufixu – niepowtarzalnego ciągu dowolnej liczby znaków nadanego przez tego wydawcę. Prefiks przyznany Repozytorium IFJ PAN: 10.48733.

W razie pytań lub chęci skorzystania z nowej funkcjonalności Repozytorium IFJ PAN, prosimy o kontakt: repozytorium@ifj.edu.pl