Instrukcja umieszczania numeru ISBN

 1. Biblioteka IFJ PAN przydziela numer ISBN dla pozycji wydawniczej IFJ PAN, nadanie numeru następuje od ręki, istnieje możliwość wcześniejszej rezerwacji telefonicznej lub mailowej numeru;
 2. Każdej odrębnej publikacji lub kolejnemu wydaniu publikacji danego wydawcy należy nadać odrębny numer ISBN. Odrębny numer ISBN powinien być również nadany każdej odrębnej wersji językowej danej publikacji. Jeśli jakaś część lub części publikacji uległy znaczącym zmianom, należy jej nadać odrębny numer ISBN. Różne formy danej publikacji (np. wersja w twardej oprawie, w miękkiej oprawie, w alfabecie Braille’a, książka mówiona, publikacja elektroniczna online) wymagają nadania odrębnych numerów ISBN. Jeśli publikacje elektroniczne są udostępniane w różnych formatach (np. .lit, .pdf, .html, .pdb), każdemu dostępnemu oddzielnie formatowi należy nadać odrębny ISBN;
 3. Numer ISBN powinien być zawsze umieszczony na publikacji i poprzedzony akronimem ISBN.

  W przypadku publikacji drukowanych ISBN powinien znajdować się:
  • na odwrocie strony tytułowej,
  • u dołu strony tytułowej, jeśli brakuje miejsca na odwrocie strony tytułowej,
  • w dolnej części czwartej, zewnętrznej strony okładki,
  • w dolnej części czwartej strony obwoluty lub innego pudełka ochronnego lub opakowania.

  W przypadku publikacji elektronicznych ISBN powinien znajdować się:
  jeśli publikacja występuje w formie wizualnej prezentacji treści zapisanej w wersji elektronicznej (np. publikacja online) na stronie lub na ekranie, na którym ukazuje się tytuł publikacji lub jego odpowiednik (np. na ekranie wyświetlanym po wejściu na stronę i/lub na ekranie, na którym widnieje uwaga o prawach autorskich,
  jeśli publikacja jest wydana na nośniku fizycznym (np. płyta kompaktowa lub dyskietka) na każdej etykiecie trwale przytwierdzonej do nośnika. Jeśli umieszczenie numeru na nośniku lub jego etykiecie nie jest możliwe, ISBN należy umieścić na dole odwrotnej strony trwałego opakowania danego nośnika (np. na pudełku, okładce lub oprawie).
 4. ISBN należy zawsze drukować czcionką na tyle dużą, aby była łatwa do odczytania (np. 9-punktową lub większą).

W/w zalecenia zostały sporządzone w oparciu o instrukcję opracowaną wg obowiązującej w Polsce normy PN-ISO 2108:2006