Wyróżnione prace naszych pracowników

2020

„Measurement of the Permanent Electric Dipole Moment of the Neutron”
C. Abel, (A. Kozela) et al.,
Phys. Rev. Lett., 124 (2020) 081803
Z IFJ: dr hab. A. Kozela
Artykuł wyróżniony przez Physical Review Letters, w sekcjach Editors’ Suggestion oraz Featured in Physics

„Observation of Several Sources of CP Violation in B+ → π+π+π- Decays”
LHCb Collaboration
Phys. Rev. Lett., 124 (2020) 031801
Członkowie kolaboracji LHCb (z IFJ: dr J. Bhom, dr J. Brodzicka, dr hab. inż. Ma. Chrząszcz, dr inż. A. Dziurda, dr hab. inż. M. Kucharczyk, prof. dr hab. T. Lesiak, mgr Ba. Małecki, mgr inż. A. Ossowska, mgr inż. M. Pikies, K. Prasanth, prof. dr hab. M. Witek)
Artykuł wyróżniony przez Physical Review Letters, w sekcjach Editors’ Suggestion oraz Featured in Physics

„Multiple Galactic Sources with Emission Above 56 TeV Detected by HAWC”
HAWC Collaboration
Phys. Rev. Lett., 124 (2020) 021102
Członkowie kolaboracji HAWC (z IFJ: V. Baghmanyan, dr hab. S. Casanova, mgr A. Nayerhoda, dr F. Salesa Greus)
Artykuł wyróżniony przez Physical Review Letters, w sekcjach Editors’ Suggestion oraz Featured in Physics

„Amplitude analysis of the B+ → π+π+π- Decay”
LHCb Collaboration
Phys. Rev. D, 101 (2020) 012006
Członkowie kolaboracji LHCb (z IFJ: dr J. Bhom, dr J. Brodzicka, dr hab. inż. Ma. Chrząszcz, dr inż. A. Dziurda, dr hab. inż. M. Kucharczyk, prof. dr hab. T. Lesiak, mgr Ba. Małecki, mgr inż. A. Ossowska, mgr inż. M. Pikies, K. Prasanth, prof. dr hab. M. Witek)
Artykuł wyróżniony przez Physical Review D, w sekcjach Editors’ Suggestion oraz Featured in Physics