Dzia Zam闚ie Publicznych (DZP)

Dzia Zaopatrzenia i Inwentaryzacji (DZI)

Dzia Obs逝gi Bada Naukowych (DON)

Biblioteka

Archiwum

Dzia Spraw Pracowniczych i Administracyjnych (DSP)

Dzia Organizacyjno-Prawny (DOP)