Dzia Wsp馧pracy Europejskiej (DWE)

Dzia Finansowo-Ksi璕owy (DFK)

Dzia Planowania Ekonomicznego (DEP)