Laboratoria badawcze z metodami akredytowanymi

Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i Środowiskowej (NLD)

Laboratorium Ekspertyz Radiometrycznych (NLR)

Laboratorium Analiz Promieniotwórczości (NLP)

Laboratoria pomiarowe z metodami akredytowanymi

Laboratorium Wzorcowania Przyrządów Dozymetrycznych (NLW)