Oddzia Fizyki i Astrofizyki Cz御tek (NO1)

Oddzia Fizyki J康rowej i Oddzia造wa Silnych (NO2)

Oddzia Fizyki Materii Skondensowanej (NO3)

Oddzia Fizyki Teoretycznej (NO4)

Oddzia Bada Interdyscyplinarnych (NO5)

Oddzia Zastosowa Fizyki (NO6)