Dzia Budowy Aparatury i Infrastruktury Naukowej (DAI)

Dzia sieci komputerowych (DSK)

Dzia Obs逝gi Technicznej (DOT)

Dzia Inwestycji i Eksploatacji(DIE)