Aktualności


Podpisanie umowy z Centrum Onkologii

W dniu 30 września 2016 r. podpisana została umowa pomiędzy Centrum Onkologii – Instytutem im. M. Skłodowskiej – Curie Oddział w Krakowie (COOK) a Instytutem Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk...

Rozstrzygnięcie konkursu NFZ

1 lipca poznaliśmy wyniki konkursu NFZ, poprzedzającego zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie świadczeń: protonoterapia nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku....

Rozporządzenie Ministra Zdrowia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 6 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. 

Wycena protonoterapii

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji podał do wiadomości publicznej wycenę świadczenia pn. "Terapia protonowa nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku". 

Archiwum Aktualności