Materialy pokonferencyjne


Redakcja: Michał Dyrda, Alicja Wierzcholska.

Wydawca: Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk i Obserwatrium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013.

© 2013 Właścicielami praw autorskich poszczególnych prezentacji są ich autorzy.

Astronomia gamma
Rafal Moderski (CAMK) - "Przegląd wyników HESSa i nowe możliwości HESS II" [PDF]
Dorota Sobczynska (UŁ) - "Nowe wyniki MAGIC'a" [PDF]
Michał Ostrowski (UJ) - "Polska w miedzynarodowej współpracy CTA" [PDF]
Marek Stodulski (IFJ) - "Projekt małego teleskopu SST DC i prowadzone prace konstrukcyjne" [PDF]
Karol Seweryn (CBK) - "Opracowanie technologii zwierciadeł kompozytowych dla CTA"
Krzysztof Ziętara (UJ), Pawel Rajda (AGH) - "Kamera dla teleskopów Czerenkowa wykorzystująca fotopowielacze krzemowe i opracowanie cyfrowej elektroniki - FlashCam" [PDF1] [PDF2]
Anna Barnacka (CAMK) - "Prace informatyczne dla projektu CTA" [PDF]
Łukasz Stawarz (UJ & JAXA) - "Przegląd wyników obserwatorium satelitarnego Fermi" [PDF]
Ciemna Materia - bezpośrednia detekcja na Ziemi
Krzysztof Meissner (UW) - "Aksjony jako ciemna materia"
Michał Silarski - "Eksperymentalne poszukiwania ciemnej materii - eksperyment KLOE-2"
Piotr Mijakowski (NCBJ) - "Poszukiwania ciemnej materii w eksperymencie Super-Kamiokande" [PDF]
Marcin Wojcik (UJ) - "Poszukiwanie cząstek zimnej ciemnej materii w eksperymencie Dark Side w Gran Sasso" [PDF]
Fale grawitacyjne
Andrzej Królak (IM PAN & NCBJ)- "Advanced VIRGO" [PDF]
Dorota Rosińska (UZG) - "Einstein Telescope" [PDF]
Astrofizyka wysokich energii z kosmosu
Agata Różańska (CAMK) - "LOFT - planowany nowy satelita rentgenowski" [PDF]
Andrzej Zdziarski (CAMK) - "Planowany satelita astronomiczny w zakresie 0.3-100 MeV" [PDF]
Maria Giovanna Dainotti (UJ) - "Gamma Ray Bursts and its studies in Cracow" [PDF]
Teoretyczna astrofizyka wysokich energii
Łukasz Stawarz (UJ & JAXA) - "Modelowanie emisji gamma ze źródeł pozagalaktycznych" [PDF]
Bronek Rudak (CAMK) - "Modelowanie emisji gamma z pulsarów i mgławic pulsarowych" [PDF]
Andrzej Zdziarski (CAMK) - "Modelowanie emisji gamma z układów gwiazdowych" [PDF]
Jacek Niemiec (IFJ PAN) - "Przyspieszanie cząstek w źródłach kosmicznych" [PDF]
Włodzimierz Bednarek (UŁ) - "Produkcja neutrin w źródłach kosmicznych" [PDF]
Maria Giller (UŁ) - "Interpretacja obserwacji promieni kosmicznych skrajnie wysokich energii" [PDF]
Fizyka neutrin I
Marcin Misiaszek (UJ) - "Projekt poszukiwania neutrin sterylnych w eksperymencie z krótką bazą przy użyciu detektora BOREXINO" [PDF]
Grzegorz Zuzel (UJ) - "Poszukiwanie podwójnego bezneutrinowego rozpadu beta Ge76 w eksperymencie GERDA w Gran Sasso" [PDF]
Małgorzata Harańczyk (IFJ PAN) - "SunLab" [PDF]
Ciemna materia i ciemna energia w pomiarach astronomicznych
Marek Biesiada (UŚ) - "Soczewki grawitacyjne w roli standardowych linijek" [PDF]
Krzysztof Hryniewicz (CAMK) - "Wyznaczanie parametrów kosmologicznych przy pomocy monitoringu kwazarów" [PDF]
Ewa L. Łokas (CAMK) - "Ciemna materia w sferoidalnych galaktykach karłowatych" [PDF]
Agnieszka Pollo (UJ & NCBJ) - "Pomiary ciemnej energii i ciemnej materii w głębokich przeglądach nieba" [PDF]
Fizyka neutrin II
Justyna Łagoda (NCBJ) - "Dlaczego pomiar kąta Theta_13 jest ważny dla planów fizyki neutrin, wyniki i plany T2K" [PDF]
Jan Sobczyk (UWr) - "Oddziaływania neutrin przy energiach około 1 GeV"
Dorota Stefan (LNGS) - "Pomiary oddziaływań neutrin w detektorze ciekło-argonowym Icarus" [PDF]
Jan Kisiel (UŚ) - "Eksperyment ICARUS-NESSIE - badanie anomalii LSND" [PDF]
Katarzyna Grzelak (UW) - "Eksperymenty z długą bazą w Stanach Zjednoczonych: teraźniejszość i bliska przyszłość" [PDF]
Paweł Przewłocki (NCBJ) - "Projekty eksperymentów z długą bazą do pomiaru hierarchii mas i łamania CP"
Promieniowanie kosmiczne
H. Wilczyński (IFJ) - "Promieniowanie kosmiczne - od ‘kolana’ do końca widma" [PDF]
J. Szabelski (NCBJ) - "Najwyzsze energie - teleskop satelitarny JEM-EUSO" [PDF]
J. Zabierowski (NCBJ) - "Radiodetekcja promieniowania kosmicznego" [PDF]
Teoria (ciemna materia, ciemna energia, fizyka fundamentalna)
Zygmunt Lalak (UW) - "Kosmologia cząstek - narzędzie to testowania teorii oddziaływań podstawowych" [PDF]
Marek Olechowski (UW) - "Inflacja w modelach inspirowanych teorią strun" [PDF]
Maria Krawczyk (UW) - "Ciemna materia i ewolucja wszechświata" [PDF]
Krzysztof Turzyński (UW) - "Grawitina jako ciemna materia: ograniczenia wynikające z masy bozonu Higgsa i rozpadów sneutrin" [PDF]
Leszek Roszkowski (NCBJ) - "Ciemna materia supersymetryczna"
Badania kosmiczne
Piotr Orleański (CBK) - "Polski udział w LOFT i nowe możliwości w związku z przystąpieniem do ESA"
Astrofizyka cząstek z perpektywy instytucji/organizacji naukowych
Agnieszka Zalewska (IFJ) - "Astrofizyka cząstek w planach CERNu" [PDF]
Agnieszka Dobrowolska (NCN) - "Astrofizyka cząstek w planach NCN"
Bożena Czerny (CAMK) - "Nowy ApPEC" [PDF]

Zgłoszone plakaty

Batkiewicz Marcela, Dąbrowska Annaνμ CCπ0 reaction in the Tracker of the ND280 detector in the T2K experiment
Czerny BożenaEquation of state of dark energy from quasar monitoring
Giller MariaInterpretacja obserwacji promieni kosmicznych skrajnie wysokich energii (~>10^15 eV) - ustnie
Góźdź MarekTBA
Hryczuk AndrzejThe indirect detection signals of Wino dark matter
Jany AnnaLArGe - układ testowy eksperymantu GERDA [PDF]
Jędrzejczak KarolPomiary polaryzacjiu GRB, eksperyment POLAR [PDF]
Kryczyński PawełThe LArIAT Testbeam Experiment in the Framework of the US LAr R&D Program
Krywult JanuszPrzegląd VIPERS: morfologia galaktyk we Wszechświecie o z~1
Łokas EwaWyznaczanie rozkładu gęstości w galaktykach karłowatych
Łuczak PawełMuon tracking in KASCADE-Grande EAS expariment
Majczyna AgnieszkaDokładność wyznaczenia masy i promienia gwiazdy neutronowej na podstawie analizy widm satelity LOFT [PDF]
Obara ŁukaszGLORIA: GLObal Robotic-Telescope Intelligent Array
Pelczar KrzysztofLArGe jako ultra-niskotłowy system testowy dla eksperymentu GERDA
Plebaniak ZbigniewNeutrina wielkich energii w eksperymentach JEM-EUSO i EUSO-Baloon [PDF]
Siudek MałgorzataPi of the Sky - robotic search for GRBs
Stęślicki MarekBadania wysokoenergetycznych cząstek pochodzących ze Słońca
Szabelska BarbaraThe JEM-EUSO Instruments
Szabelski JacekJEM-EUSO, EUSO-Balloon and TA-EUSO
Trojanowski SebastianGravitino dark matter with constraints from Higgs boson mass ans sneutrino decays
Zwolińska AnnaPolaryzacja w rozbłyskach gamma [PDF]