Międzynarodowy Dzień Fizyki Medycznej

7 listopada 2013 roku w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie odbyły się pierwsze w historii obchody Międzynarodowego Dnia Fizyki Medycznej pod hasłem "Od radu do radioterapii hadronowej".

Program »

Galeria zdjęć »

Dzień ten ustanowiony został w rocznicę urodzin (7 XI 1867) naszej rodaczki Marii Skłodowskiej-Curie, w uznaniu jej pionierskich prac w zakresie radioaktywności i ich zastosowań w medycynie. Spotkanie będzie równocześnie konferencją kończącą pierwszą fazę budowy Narodowego Centrum Radioterapii Hadronowej - Centrum Cyklotronowego Bronowice (CCB).

Zaledwie 115 lat po odkryciu radu do leczenia raka zaprzęgnięto najnowocześniejsze urządzenia współczesnej fizyki. Powstały w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN ośrodek, wyposażony w cyklotrony AIC-144 i Proteus C-235, jest pierwszym w Polsce, w którym rozwijana jest infrastruktura kliniczna i naukowa do radioterapii protonowej. Jest ona przeznaczona do nieinwazyjnego leczenia skomplikowanych nowotworów. Od 2011 pacjenci Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie poddawani są radioterapii protonowej oka na stanowisku przy cyklotronie AIC-144. Cyklotron Proteus wykorzystywany jest obecnie w eksperymentach fizyki jądrowej. Po zakończeniu inwestycji w 2015 roku pacjenci ze schorzeniami nowotworowymi będą poddawani zaawansowanej radioterapii protonowej na najnowocześniejszym stanowisku gantry z wiązką skanującą. Program budowy CCB finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Obchody mają na celu pokazanie roli fizyka medycznego nie tylko w procesie leczenia i obsługi skomplikowanego sprzętu, ale również w badaniach i w rozwoju zaawansowanych technologii medycznych.

Montaż stanowiska gantry do radioterapii protonowej wiązką skanującą w Centrum Cyklotronowym Bronowice IFJ PAN

Cyklotron Proteus-235 dostarcza wiązek protonów dla prowadzenia badań podstawowych i leczenia nowotworów