"XXXVI OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM NA TEMAT MAGNETYCZNEGO REZONANSU JĄDROWEGO I JEGO ZASTOSOWAŃ