Webmaster Krzysztof Banas

Ostatnie zmiany: 30 listopada 2005

BuiltWithNOF
Zaproszenie

Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego

Polskiej Akademii Nauk

ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków,

 tel. (012) 662 8253, fax: (012) 662 8458,

 e-mail: Maria.Noga@ifj.edu.pl

 

Kraków, wrzesień 2005

Szanowni Państwo!

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniach 1 i 2  grudnia br. (czwartek i piątek) organizujemy

XXXVIII OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM
NA TEMAT MAGNETYCZNEGO REZONANSU JĄDROWEGO
I JEGO ZASTOSOWAŃ.

Byłoby nam bardzo miło, gdyby Pan(i) i Jego (Jej) współpracownicy zechcieli wziąć w nim udział. Seminarium organizowane jest pod patronatem Komitetu Fizyki Polskiej Akademii Nauk. Celem Seminarium jest umożliwienie wymiany myśli i doświadczeń osobom pracującym w dziedzinie magnetycznego rezonansu jądrowego i zainteresowanym zastosowaniami naukowymi lub technicznymi. Dotyczy to fizyków, chemików, biologów, lekarzy i  przedstawicieli innych specjalności. Seminarium będzie trwało półtora dnia; jego ramowy porządek obrad podajemy poniżej:

1. XII rano: ciało stałe, metodyka;
 po obiedzie: teoria, relaksacja, obrazowanie, medycyna i sesja plakatowa;

2. XII od rana do obiadu: zastosowania w chemii i biologia.

Szczegółowy program otrzymają Państwo po przybyciu. Otwarcie Seminarium nastąpi we czwartek, dnia 1 grudnia o godzinie 9:30.

Organizatorzy uprzejmie proszą o zgłoszenie uczestnictwa i zamiaru wygłoszenia referatów lub przedstawienia plakatów na załączonych formularzach, nie później niż do dnia 5 listopada br. Składkę konferencyjną w wysokości 100 zł należy wpłacić po przybyciu lub przelewem na konto IFJ nr : BPH SA KRAKÓW 12 1060 0076 0000 3200 0046 8223 z zaznaczeniem seminarium grudniowe.

Przed Seminarium wydamy streszczenia komunikatów (referatów i plakatów) w języku angielskim jako Raport IFJ. Będzie go można oglądać na stronie internetowej Instytutu Fizyki Jądrowej http://www.ifj.edu.pl/reports/2005/ od połowy listopada. Ponadto każdy uczestnik otrzyma w biurze konferencyjnym streszczenia komunikatów w postaci krążka CD-R. Niewielka liczba egzemplarzy drukowanych będzie przeznaczona tylko dla bibliotek. Prosimy o elektroniczne nadsyłanie streszczeń w terminie do dnia 5 listopada. Choć streszczenia winny być w języku angielskim, to jednak zgodnie z tradycją referaty i plakaty mają być przedstawione po polsku. Zgłaszanie streszczeń nie jest obowiązkowe. Instrukcje dotyczące streszczeń i ewentualnego użycia rzutnika komputerowego podajemy na formularzach zgłoszenia referatu.

Noclegi zarezerwujemy Państwu w hotelu „GRANICA”, Szyce k/Krakowa. Cena 65,00 zł od łóżka w pokoju dwuosobowym, ze śniadaniem.

Tekst niniejszego zawiadomienia, formularze deklaracji udziału i zgłoszenia komunikatu są rozsyłane elektronicznie, a prócz tego dostępne będą na stronie internetowej http://www.ifj.edu.pl/fizyka/konfer/mrj05/

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Seminarium.

  Za Komitet Organizacyjny                                                       Dyrektor Instytutu

 

Prof. dr hab. Jacek W. Hennel                                                    Prof. dr hab. Marek Jeżabek

 

[Zaproszenie] [Zgloszenie komunikatu] [Program] [Deklaracja] [Pliki do pobrania] [Abstrakty]