News

17.11.2006

Streszczenia dostępne na stronie

26.09.2006

Pierwsza wersja strony XXIX Seminarium

20.09.2006

Tegoroczne Seminarium odbędzie się w dniach 30.11 i 1.12.2006 (czwartek i piątek)

Info

Instytut Fizyki Jądrowej
im. H. Niewodniczańskiego
Polskiej Akademii Nauk
ul. Radzikowskiego 152
31-342 Kraków
tel. (012) 662 8253
fax: (012) 662 8458
e- mail

DEKLARACJA UDZIAŁU

Wypełnioną deklarację należy przesłać pocztą lub faxem do dnia 5 listopada pod adresem:

Komitet Organizacyjny XXXVIII Seminarium MRJ
Instytut Fizyki Jądrowej PAN im. H. Niewodniczańskiego
ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków
fax: (012) 662-84-58


UWAGA: Termin zgłaszania ewentualnych rezygnacji z zamówionych noclegów upływa 20.XI. Po tym terminie, nie później jednak niż do 26.XI Komitet Organizacyjny może przyjšć odwołanie bez gwarancji załatwienia. Począwszy od 27.XI odwołań rezerwacji nie przyjmuje się. Odwołanie prosimy kierować do Komitetu Organizacyjnego (najlepiej faxem), a nie bezpośrednio do hotelu. Komitet Organizacyjny rozporządza pokojami dwuosobowymi w hotelu "GRANICA" w Szycach i umieszcza w nich po 2 uczestników. Cena za 1 noc dla 1 osoby wynosi 65.00 zł. W dniu 30 XI odjedzie do hotelu "Granica" specjalny autobus z Placu Matejki o godz. 22:30.