News

17.11.2006

Streszczenia dostępne na stronie

26.09.2006

Pierwsza wersja strony XXIX Seminarium

20.09.2006

Tegoroczne Seminarium odbędzie się w dniach 30.11 i 1.12.2006 (czwartek i piątek)

Info

Instytut Fizyki Jądrowej
im. H. Niewodniczańskiego
Polskiej Akademii Nauk
ul. Radzikowskiego 152
31-342 Kraków
tel. (012) 662 8253
fax: (012) 662 8458
e- mail

Szanowni Państwo!

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniach 30 listopada i 1 grudnia br. (czwartek i piątek) organizujemy

XXXIX OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM NA TEMAT MAGNETYCZNEGO REZONANSU JĄDROWEGO I JEGO ZASTOSOWAŃ.

Byłoby nam bardzo miło, gdyby Pan(i) i Jego (Jej) współpracownicy zechcieli wziąć w nim udział. Seminarium organizowane jest pod patronatem Komitetu Fizyki Polskiej Akademii Nauk i Państwowej Agencji Atomistyki. Celem Seminarium jest umożliwienie wymiany myśli i doświadczeń osobom pracującym w dziedzinie magnetycznego rezonansu jądrowego i zainteresowanym zastosowaniami naukowymi lub technicznymi. Dotyczy to fizyków, chemików, biologów, lekarzy i przedstawicieli innych specjalności. Seminarium będzie trwało półtora dnia; jego ramowy porządek obrad podajemy poniżej:

30. XI rano: ciało stałe, metodyka; po obiedzie: teoria, relaksacja, obrazowanie, medycyna i sesja plakatowa;
1. XII od rana do obiadu: zastosowania w chemii i biologia.

Szczegółowy program otrzymają Państwo po przybyciu. Otwarcie Seminarium nastąpi we czwartek, dnia 30 listopada o godzinie 9:30. Organizatorzy uprzejmie proszą o zgłoszenie uczestnictwa i zamiaru wygłoszenia referatów lub przedstawienia plakatów na załączonych formularzach, nie później niż do dnia 5 listopada br.


Składkę konferencyjną w wysokości 100zł+22%VAT, czyli razem 122zł należy wpłacić przelewem na konto IFJ
nr: 12 1060 0076 0000 3200 0046 8223
z zaznaczeniem "seminarium grudniowe" ewentualnie gotówką po przybyciu. Przed Seminarium wydamy streszczenia komunikatów (referatów i plakatów) w języku angielskim jako Raport IFJ. Będzie go można oglądać na stronie internetowej Instytutu Fizyki Jądrowej od połowy listopada. Ponadto każdy uczestnik otrzyma w biurze konferencyjnym streszczenia komunikatów w postaci krążka CD-R. Niewielka liczba egzemplarzy drukowanych będzie przeznaczona tylko dla bibliotek. Prosimy o elektroniczne nadsyłanie streszczeń w terminie do dnia 5 listopada. Choć streszczenia winny być w języku angielskim, to jednak zgodnie z tradycją referaty i plakaty mają być przedstawione po polsku. Zgłaszanie streszczeń nie jest obowiązkowe. Instrukcje dotyczące streszczeń i ewentualnego użycia rzutnika komputerowego podajemy na formularzach zgłoszenia referatu.


Noclegi zarezerwujemy Państwu w hotelu "GRANICA", Szyce k/Krakowa. Cena 65,00 zł od łóżka w pokoju dwuosobowym, ze śniadaniem. Tekst niniejszego zawiadomienia, formularze deklaracji udziału i zgłoszenia komunikatu są rozsyłane elektronicznie, a prócz tego dostępne będą na stronie internetowej www.ifj.edu.pl/conf/mrj06/

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Seminarium.