News

17.11.2006

Streszczenia dostępne na stronie

26.09.2006

Pierwsza wersja strony XXIX Seminarium

20.09.2006

Tegoroczne Seminarium odbędzie się w dniach 30.11 i 1.12.2006 (czwartek i piątek)

Info

Instytut Fizyki Jądrowej
im. H. Niewodniczańskiego
Polskiej Akademii Nauk
ul. Radzikowskiego 152
31-342 Kraków
tel. (012) 662 8253
fax: (012) 662 8458
e- mail

ZGŁOSZENIE KOMUNIKATU

Uprzejmie prosimy o czytelne wypełnianie formularzy drukowanymi literami i odesłanie do dnia 5 listopada 2006 pocztą lub faxem pod adres:

Komitet Organizacyjny XXXVIII Seminarium MRJ
Instytut Fizyki Jądrowej PAN im. H. Niewodniczańskiego
ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków
fax: (012) 662-84-58

Instrukcje dotyczące streszczeń.

 • Użyć jednego z programów Word, od 97 do 2003.
 • Język angielski (Uwaga: dotyczy to tylko streszczeń)
 • Krój czcionki Times New Roman.
 • Tytuł w całości dużymi pogrubionymi literami o wysokości 14 punktów.
 • Pełne imiona i nazwiska autorów, 12 pkt.
 • Afiliacje autorów pochyłą czcionką 12pkt.
 • Tekst streszczenia 12 pkt. z pojedynczymi odstępami między wierszami.
 • Grafikę wciągnąć do tekstu.
 • Tekst na stronie ma się mieścić w prostokšcie 250 x 160 mm.
 • Maximum 2 strony.
 • Można używać kolorów, ale egzemplarze ksero dla bibliotek będą czarno-białe.

Streszczenie przesłać w terminie do dnia 5 listopada jako załącznik do e-mail na adres: Maria.Noga@ifj.edu.pl


Referentów zamierzających ilustrować swoje komunikaty ustne za pomocą rzutnika komputerowego prosimy o przesłanie nam pocztą elektroniczną na adres Maria.Noga@ifj.edu.pl plików zawierajšcych prezentacje w formacie Power Point (*.ppt) lub Acrobat (*.pdf) w terminie do dnia 27 listopada. Zostanš one u nas przegrane do komputera konferencyjnego pracujšcego w systemie operacyjnym Windows XP Professional i wyposażonego w MS Office 2003. Pliki nie przesłane nam w podanym terminie nie będš dopuszczone do prezentacji.