News

Tegoroczne Seminarium odbędzie się w dniach
3-4.12.2007 (poniedziałek i wtorek)

Abstrakty dostepne na stronie od 26.10.2007

Info

Instytut Fizyki Jądrowej
im. H. Niewodniczańskiego
Polskiej Akademii Nauk
ul. Radzikowskiego 152
31-342 Kraków
tel. (012) 662 8253
fax: (012) 662 8458
e- mail

Szanowni Państwo!

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniach 3 i 4 grudnia br. (poniedziałek i wtorek) organizujemy

XL OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM NA TEMAT MAGNETYCZNEGO REZONANSU JĄDROWEGO I JEGO ZASTOSOWAŃ.

     Byłoby nam bardzo miło, gdyby Pan(i) i Jego (Jej) współpracownicy zechcieli wziąć w nim udział. Seminarium organizowane jest pod patronatem Komitetu Fizyki Polskiej Akademii Nauk i Państwowej Agencji Atomistyki. Celem Seminarium jest umożliwienie wymiany myśli i doświadczeń osobom pracującym w dziedzinie magnetycznego rezonansu jądrowego i zainteresowanym zastosowaniami naukowymi lub technicznymi. Dotyczy to fizyków, chemików, biologów, lekarzy i przedstawicieli innych specjalności. Seminarium będzie trwało półtora dnia; jego ramowy porządek obrad podajemy poniżej:

3.XII rano: ciało stałe, metodyka;
          po obiedzie: teoria, relaksacja, obrazowanie, medycyna i sesja plakatowa;
4. XII od rana do obiadu: zastosowania w chemii i biologia

Szczegółowy program otrzymają Państwo po przybyciu. Otwarcie Seminarium nastąpi w poniedziałek, dnia 3 grudnia o godzinie 9:30.

     Organizatorzy uprzejmie proszą o zgłoszenie uczestnictwa i zamiaru wygłoszenia referatów lub przedstawienia plakatów na załączonych formularzach, nie później niż do dnia 5 listopada br.

Składkę konferencyjną w wysokości 122zł należy wpłacić przelewem na konto IFJ: nr: 12 1060 0076 0000 3200 0046 8223 z zaznaczeniem "seminarium grudniowe" lub gotówką po przybyciu.

     Przed Seminarium wydamy streszczenia komunikatów (referatów i plakatów) w języku angielskim jako Raport IFJ. Będzie go można oglądać na stronie internetowej Instytutu Fizyki Jądrowej od połowy listopada. Ponadto każdy uczestnik otrzyma w biurze konferencyjnym streszczenia komunikatów w postaci krążka CD-R. Niewielka liczba egzemplarzy drukowanych będzie przeznaczona tylko dla bibliotek.
Prosimy o elektroniczne nadsyłanie streszczeń w terminie do dnia 5 listopada. Choć streszczenia winny być w języku angielskim, to jednak zgodnie z tradycją referaty i plakaty mają być przedstawione po polsku. Zgłaszanie streszczeń nie jest obowiązkowe. Instrukcje dotyczące streszczeń i ewentualnego użycia rzutnika komputerowego podajemy na formularzach zgłoszenia referatu.


     Noclegi zarezerwujemy Państwu w hotelu "GRANICA", Szyce k/Krakowa. Cena 62,00 zł od łóżka w pokoju dwuosobowym, ze śniadaniem.
     Tekst niniejszego zawiadomienia, formularze deklaracji udziału i zgłoszenia komunikatu są rozsyłane elektronicznie, a prócz tego dostępne będą na stronie internetowej www.ifj.edu.pl/conf/mrj07/

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Seminarium.