News

Tegoroczne Seminarium odbędzie się w dniach
1-2.12.2009 (wtorek i środa)

Abstrakty dostępne na stronie od 05.11.2009

Info

Instytut Fizyki Jądrowej
im. H. Niewodniczańskiego
Polskiej Akademii Nauk
ul. Radzikowskiego 152
31-342 Kraków
tel. (012) 662 8253
fax: (012) 662 8458
e- mail

DEKLARACJA UDZIAŁU

Wypełnioną deklarację należy przesłać pocztą, faxem, lub e-mailem do dnia 5 listopada pod adresem:

Komitet Organizacyjny XLII Seminarium MRJ
Instytut Fizyki Jądrowej PAN im. H. Niewodniczańskiego
ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków
fax: (012) 662-84-58
Maria.Noga@ifj.edu.pl


UWAGA: Termin zgłaszania ewentualnych rezygnacji z zamówionych noclegów upływa 20.XI. Po tym terminie, nie później jednak niż do 25.XI Komitet Organizacyjny może przyjąć odwołanie bez gwarancji załatwienia. Począwszy od 26.XI odwołań rezerwacji nie przyjmuje się. Odwołanie prosimy kierować do Komitetu Organizacyjnego (najlepiej e-mailem), a nie bezpośrednio do hotelu.
Komitet Organizacyjny rozporządza pokojami dwuosobowymi w hotelu POPhotel Kraków przy ul. J. Conrada 35 i umieszcza w nich po 2 uczestników w cenie 80 zł od osoby za 1 nocleg, płatne bezposrednio w hotelu.