News

Tegoroczne Seminarium odbędzie się w dniach
1-2.12.2009 (wtorek i środa)

Abstrakty dostępne na stronie od 05.11.2009

Info

Instytut Fizyki Jądrowej
im. H. Niewodniczańskiego
Polskiej Akademii Nauk
ul. Radzikowskiego 152
31-342 Kraków
tel. (012) 662 8253
fax: (012) 662 8458
e- mail

ZGŁOSZENIE KOMUNIKATU

Uprzejmie prosimy o czytelne wypełnianie formularzy drukowanymi literami i odesłanie do dnia 5 listopada 2009 pocztą, faxem, lub e-mailem na adres:

Komitet Organizacyjny XLII Seminarium MRJ
Instytut Fizyki Jądrowej PAN im. H. Niewodniczańskiego
ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków
fax: (012) 662-84-58
Maria.Noga@ifj.edu.pl

Instrukcje dotyczące streszczeń.

 • Użyć jednego z programów Word, od 97 do 2000.
 • Język angielski (Uwaga: dotyczy to tylko streszczeń)
 • Krój czcionki Times New Roman.
 • Tytuł w całości dużymi pogrubionymi literami o wysokości 14 punktów.
 • Pełne imiona i nazwiska autorów, 12 pkt.
 • Afiliacje autorów pochyłą czcionką 12pkt.
 • Tekst streszczenia 12 pkt. z pojedynczymi odstępami między wierszami.
 • Grafikę wciągnąć do tekstu.
 • Tekst na stronie ma się mieścić w prostokącie 250 x 160 mm.
 • Maximum 2 strony.
 • Można używać kolorów, ale egzemplarze ksero dla bibliotek będą czarno-białe.
 • Streszczenie przesłać w terminie do dnia 5 listopada jako załącznik do e-mail na adres: Maria.Noga@ifj.edu.pl

     Referentów zamierzających ilustrować swoje komunikaty ustne za pomocą rzutnika komputerowego prosimy o przesłanie nam pocztą elektroniczną na adres Artur.Krzyzak@ifj.edu.pl plików zawierających prezentacje w formacie Power Point (*.ppt) lub Acrobat (*.pdf) w terminie do dnia 27 listopada. Zostaną one u nas przegrane do komputera konferencyjnego pracującego w systemie operacyjnym Windows XP Professional i wyposażonego w MS Office 2003. Pliki nie przesłane nam w podanym terminie nie będą dopuszczone do prezentacji.