News

Tegoroczne Seminarium odbędzie się w dniach
3-4.12.2012 (poniedziałek i wtorek)

Abstrakty dostępne na stronie od 05.11.2012

Info

Instytut Fizyki Jądrowej
im. H. Niewodniczańskiego
Polskiej Akademii Nauk
ul. Radzikowskiego 152
31-342 Kraków
tel. 12 662 8253
fax: 12 662 8458
e- mail

Szanowni Państwo!

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniach 3 i 4 grudnia br. (poniedziałek i wtorek) organizujemy

XLIV OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM NA TEMAT MAGNETYCZNEGO REZONANSU JĄDROWEGO I JEGO ZASTOSOWAŃ.

     Byłoby nam bardzo miło, gdyby Pan(i) i Jego (Jej) współpracownicy zechcieli wziąć w nim udział. Seminarium organizowane jest pod patronatem Komitetu Fizyki Polskiej Akademii Nauk i Państwowej Agencji Atomistyki. Celem Seminarium jest umożliwienie wymiany myśli i doświadczeń osobom pracującym w dziedzinie magnetycznego rezonansu jądrowego i zainteresowanym zastosowaniami naukowymi lub technicznymi. Dotyczy to fizyków, chemików, biologów, lekarzy i przedstawicieli innych specjalności. Seminarium będzie trwało półtora dnia; jego ramowy porządek obrad podajemy poniżej:

1. XII zastosowania w fizyce i chemii,
2. XII zastosowania biomedyczne

Otwarcie Seminarium nastąpi w poniedziałek, dnia 3 grudnia o godzinie 9:30. Szczegółowy program otrzymają Państwo po przybyciu, będzie też wcześniej dostępny na stronie internetowej.

     Organizatorzy uprzejmie proszą o zgłoszenie uczestnictwa i zamiaru wygłoszenia referatów lub przedstawienia plakatów na załączonym formularzu, do 5 listopada br.

Składkę konferencyjną w wysokości 200 zł należy wpłacić przelewem na konto IFJ: nr: 66 1240 4722 1111 0000 4850 1109 z zaznaczeniem seminarium grudniowe.

     Przed Seminarium wydamy streszczenia komunikatów (referatów i plakatów) w języku angielskim jako Raport IFJ. Będzie go można oglądać na stronie internetowej Instytutu Fizyki Jądrowej od połowy listopada. Ponadto każdy uczestnik otrzyma w biurze konferencyjnym streszczenia komunikatów w postaci krążka CD.
Prosimy o elektroniczne nadsyłanie streszczeń w terminie do dnia 5 listopada. Choć streszczenia winny być w języku angielskim, to jednak zgodnie z tradycją referaty i plakaty mają być przedstawione po polsku. Zgłaszanie streszczeń nie jest obowiązkowe. Instrukcje dotyczące streszczeń i ewentualnego użycia rzutnika komputerowego podajemy na formularzach zgłoszenia referatu.


     Noclegi mogą państwo zarezerwować w Quality System Hotel w Krakowie, przy ul. J. Conrada 35, w cenie 80,00 zł od łóżka w pokoju dwuosobowym, ze śniadaniem.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Seminarium