NA61/SHINE Analysis/Software/Calibration Meeting, 22-25 luty 2017, IFJ PAN Kraków

W dniach 22-25 lutego 2017 Instytut Fizyki Jądrowej PAN organizuje zebranie współpracy NA61/SHINE poświęcone analizie danych fizycznych, oprogramowaniu i kalibracji międzynarodowego eksperymentu NA61/SHINE na akceleratorze SPS w CERN. Celem eksperymentu jest odkrycie punktu krytycznego silnie oddziałującej materii, charakteryzującego przejście fazowe pomiędzy klasyczną materią a ekstremalnym stanem tzw. plazmy kwarkowo-gluonowej. Od czerwca 2016 roku w eksperymencie uczestniczy nowo utworzony kilkuosobowy zespół z IFJ PAN, składający się głównie z młodych fizyków. Zaproponowany przez IFJ PAN nowy plan badań efektów elektromagnetycznych stanowił część składową wystąpienia NA61/SHINE o nowe naświetlenia wiązką ołowiową, częściowo zaaprobowanego już przez komitet SPSC w CERN.

W zebraniu weźmie udział ok. 40 fizyków z 5 krajów (Polska, Niemcy, Rosja, Węgry, USA).


W czwartek 23 lutego 2017 w ramach spotkania odbędzie się w Auli IFJ PAN sesja otwarta (open session), na którą serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Plan sesji otwartej:

  • 11:00-12:00 seminarium IFJ PAN, Prof. dr hab. Marek Gaździcki (Johann-Wolfgang-Goethe University, Frankfurt),
  • 12:00-12:30 Stopped Nucleons in Configuration Space, Prof. dr hab. Andrzej Białas (UJ Kraków),
  • 12:30-13:00 Multi-particle Rapidity Correlations from Fireball Longitudinal Density Fluctuations – dr hab. Adam Bzdak (AGH Kraków),
  • 14:30-15:00 Forward-backward Correlations and Multiplicity Fluctuations in ALICE – dr Iwona Sputowska (IFJ PAN Kraków),
  • 15:00-15:30 Machine Learning: Case of Higgs CP Measurement, Prof. dr hab. Zbigniew Wąs (IFJ PAN Kraków).

Serdecznie zapraszamy!


Eksperyment NA61/SHINE w CERN:
http://shine.web.cern.ch/
Strona Indico zebrania:
https://indico.cern.ch/event/588200/

Kontakt: dr Antoni Marcinek, IFJ PAN, antoni.marcinek@ifj.edu.plDiagram przejścia fazowego pomiędzy „klasyczną” materią (hadrony, jądra atomowe) a plazmą kwarkowo-gluonową. Punkt krytyczny silnie oddziałującej materii jest zapewne zlokalizowany przy energiach akceleratora SPS. (źródło: http://shine.web.cern.ch/content/strong-interactions)