11th International Particle Physics Outreach Group Meeting
(11th IPPOG Meeting)

19-21 maja 2016

Konferencja poświęcona jest działalności popularyzatorskiej z zakresu fizyki cząstek elementarnych prowadzonej w ramach skoordynowanych działań międzynarodowych. Uczestnicy konferencji, reprezentujący kilkanaście krajów, będą przedstawiali podejmowane w ich krajach działania popularyzatorskie oraz dyskutowali nad nowymi metodami promocji tej dziedziny nauki. Główny wspólny projekt, który będzie omawiany na konferencji, to Międzynarodowe Warsztaty Fizyki Cząstek Elementarnych (International Masterclasses - Hands On Particle Physics) organizowane corocznie w kilkudziesięciu krajach, w których uczestniczy ok. 10 000 uczniów szkół średnich.

Informacje na temat spotkania:
https://indico.cern.ch/event/513681/

Więcej infrormacji o działalności IPPOG:
http://ippog.web.cern.ch/