"Krakowskie Seminarium Tomografii Pozytonowej (PET-1, Kraków)"