Benefis: Działalność naukowa Prof. Leonarda Leśniaka od lat siedemdziesiątych do dziś

17.10.2014 r., Aula IFJ PAN

Benefis organizowany przez Zakład Teorii Struktury Materii (NZ41)

Planowane godziny: początek o 9:30, przerwa o 11:30 i zakończenie o 13:50

Referaty (15-20 minutowe) wygłoszą osoby publikujące artykuły naukowe z Prof. Leśniakiem w przeszłości lub teraz oraz prowadzące z nim dyskusje naukowe.

 • Prof. dr hab. Kacper Zalewski - IFJ PAN, IF UJ
  "Hadron scattering on deuterium and heavier nuclei"
 • Dr Jean-Pierre Dedonder - Prof. emeritus, Uniwersytet Paryż 7
  "Hadron scattering on nuclei : from Glauber to Glauber"
 • Dr Benoit Loiseau - CNRS (emeritus), Uniwersytet Paryż VI
  "S-wave pion-pion final state interaction in B and D meson decays"
 • Prof. dr hab. Jacek Turnau - IFJ PAN
  "Dusted off treasures : polarized targed data"
 • Prof. Adam Szczepaniak - Uniwersytet w Bloomington (Indiana), Jefferson Lab (Virginia)
  "Meson Spectroscopy with photon beams"
 • Prof. dr hab. Slawomir Wycech - NCBJ Świerk
  "O macierzy K w reakcjach wielo-kanalowych"
 • Dr Łukasz Bibrzycki - WSB Dąbrowa Górnicza
  "Photoproduction reactions and what they can tell us about the meson structure?"
 • Prof. dr hab. Antoni Szczurek - IFJ PAN
  "pp -> pp π+π- and "p anti-p -> p anti-p π+π- reactions at high energies"
 • Prof. dr hab. Piotr Żenczykowski - IFJ PAN
  "Kaon-pair mass dependence of CP-asymmetry in B+- -> K+-K+K- decays"
 • Dr hab. Robert Kamiński - IFJ PAN
  "From separable potentials, sigma meson to heavy meson decays"

Plan benefisu »

Do udziału zapraszone są wszystkie osoby chcące uczestniczyc w podsumowaniu dotychczasowej działalności naukowej Prof. Leonarda Leśniaka.