Oddział Fizyki i Astrofizyki Cząstek (NO1)

Kierownik: prof. dr hab. Barbara Wosiek

tel: 12 662 8429
e-mail: Barbara.Wosiek@ifj.edu.pl

Sekretariat: mgr Beata Murzyn, mgr Izabela Wisła, mgr Monika Ławik

tel: 12 662 8010, 12 662 8011
fax: 12 662 8012
e-mail: Beata.Murzyn@ifj.edu.pl
e-mail: Izabela.Wisla@ifj.edu.pl
e-mail: Monika.Lawik@ifj.edu.pl
e-mail: hepsec@ifj.edu.pl