Spis prac magisterskich oraz rozpraw doktorskich i habilitacyjnych wykonywanych między innymi w międzyzakładowym laboratorium detektorów krzemowych pod kierunkiem pracowników IFJ

 1. M. Witek (praca magisterska)
  Stanowisko do testów paskowych detektorów krzemowych przy pomocy promieniowania podczerwonego.
  IFJ, 1986
 2. 2. W. Krupiński (praca magisterska)
  Badanie uszkodzeń radiacyjnych w paskowym detektorze krzemowym
  IFJ, 1986
 3. 3. P. Jałocha (praca magisterska)
  Testowanie paskowych detektorów krzemowych za pomocą promieniowania X
  IFJ, 1989
 4. 4. S. Gadomski (praca magisterska)
  Obliczenie ksztaltu impulsu w krzemowych detektorach paskowych.
  IFJ, 1990
 5. 5. P. Bruckman (praca magisterska)
  Analiza wydajności krzemowego detektora wierzchołka eksperymentu DELPHI.
  IFJ, 1992
 6. 6. T. Mnich (praca magisterska)
  Badanie i ocena specjalnych układów scalonych VLSI dla odczytu informacji z paskowych detektorów półprzewodnikowych.
  IFJ, 1993
 7. 7. A. Wolak (praca magisterska)
  Komputerowe modelowanie krzemowego detektora wierzchołka SiTV dla eksperymentu ATLAS na LHC.
  IFJ, 1993
 8. 8. A. Czermak (rozprawa doktorska)
  Paskowe detektory krzemowe z elektroniką odczytu VLSI dla ekspertmentów fizycznych.
  IFJ, 1994
 9. 9. S. Gadomski (rozprawa doktorska)
  Silicon Tracker and Vertex Detector for the ATLAS Experiment at LHC
  IFJ, 1995
 10. 10. P. Jałocha (rozprawa doktorska)
  Detektor wierzchołka dla eksperymentu DELPHI; analiza danych w czasie rzeczywistym.
  IFJ, 1998
 11. 11. A. Zalewska (rozprawa habilitacyjna)
  Krzemowy detektor wierzchołka w eksperymencie DELPHI; od pomysłu do wyników z fizyki.
  IFJ, 1994 (Raport No 1682/PH)