Home

Kierownikiem Zakładu I jest prof. dr hab. Antoni Szczurek, a zatrudnionych jest 23 pracowników naukowych, 5 pracowników technicznych, oraz doktoranci.

Zakład I zajmuje się całym szeregiem problemów związanych z badaniem mechanizmu reakcji jądrowych, reakcji hadronowych, procesów molekularnych i dynamiki nieliniowej.
Tradycyjnie wiodąca jest tematyka badania dynamiki zderzeń ciężkich jonów, począwszy od energii rzędu kilku MeV/nukleon aż do energii akceleratorów RHIC, TEVATRON oraz LHC. W ostatnich latach prowadzone są również badania mechanizmu przyprogowej produkcji mezonów. Z powodzeniem badane są też różne procesy wysokoenergetyczne.
Część badań z teoretycznej fizyki jądrowej przesunęła się w kierunku badań interdyscyplinarnych układów złożonych, takich jak mózg, czy rynki finansowe oraz innych zagadnień dynamiki nieliniowej.