Pracownicy

 
Nr Tytuł Imie Nazwisko Stanowisko
1. dr hab. Andrzej Adamczak prof. nadzw. IFJ PAN
2. dr Jacek Jakiel starszy specjalista
3. dr Mariola Kłusek-Gawenda adiunkt
4. dr Piotr Lebiedowicz adiunkt
5. dr Rafał Maciuła adiunkt
6. dr hab. Katarzyna Mazurek główny specjalista ds. środowiskowej aparatury badawczej
7. dr hab. Jacek Okołowicz prof. nadzw. IFJ PAN
8. dr hab. Wolfgang Schäfer prof. nadzw. IFJ PAN
9. dr hab. Tomasz Srokowski prof. nadzw. IFJ PAN
10. prof. dr hab. Antoni Szczurek prof. zw. IFJ PAN

 

SEKRETARIAT

 

 
Nr Tytuł Imie Nazwisko
1. mgr inż. Beata Gaudyn

 

DOKTORANCI

 

Nr Tytuł Imie Nazwisko
1. mgr inż. Izabela Babiarz