About us

Close Team

Close Research topics

Close Publications

Close Seminars

Know more

Close Lectures

Close Detection devices

Close Methods and probes

Close Nuclear structure

Close Reaction types

Close Theoretical research

Close Types of accelerator beams

SEARCH
Seminars - Year 2009

Seminars 2009

 1. Magdalena Matejska Minda (IFJ PAN), "Struktura yrastowa 97Zr, rozpad beta wysokospinowego izomeru w 97Y" (19.01.2009)
 2. Bartłomiej Szpak (IFJ PAN), "Czego nie uczy nas model powłokowy ?" (2.02.2009)
 3. Michał Ciemała (IFJ PAN), "Pomiary wysokoenergetycznego promieniowania gamma licznikiem scyntylacyjnym z kryształem LaBr3(Ce)" (20.04.2009)
 4. Ismael Martel (University of Huelva), "HYbride DEtector array at future radioactive beams" (22.04.2009)
 5. Katarzyna Mazurek (IFJ PAN), "Gęstości poziomów jednocząstkowych w symetrii tetrahedralnej i oktahedralnej" (25.05.2009)
 6. Rafał Broda (IFJ PAN), "Co łączy jądra 49K i 204Tl?" (20.10.2009)
 7. Anil Kumar Gourishetty (IFJ PAN), "Some studies on important aspects of charged particle spectroscopy with ionization detectors" (27.10.2009)
 8. Magdalena Matejska-Minda (IFJ PAN), "Prezentacja wyników testowego eksperymentu GASP-RFD: badanie CED (Coulomb energy difference) oraz pomiar czasów życia stanów w jądrach N ~ Z, A ≈ 70" (28.10.2009)
 9. Bartłomiej Szpak (IFJ PAN), "Many-body Hamiltonians and their predictive power: some illustrations" (3.11.2009)
 10. Dominique Curien (IPHC Strasbourg), "Experimental results in the search for tetrahedral symmetry" (5.11.2009)
 11. Magdalena Matejska-Minda (IFJ PAN), "Badanie własności kolektywnych pasm wzbudzonych w neutronodeficytowych jądrach o masach A ≈ 70 za pomocą pomiaru czasu życia stanów jądrowych" (10.11.2009)
 12. Wojciech Królas (IFJ PAN), "Badania jąder neutrono-nadmiarowych z użyciem wiązek radioaktywnych: projekt Isomer-scope w Oak Ridge" (18.12.2009)

Creation date : 15/10/2009 @ 13:40
Last update : 14/01/2011 @ 14:19
Category : Seminars
Page read 626 times

 
Reactions to this article

Nobody gave a comment yet.
Be the first to do so!

 
W3C CSS Meric Graphisme © 2007 - Licence Creative Commons
^ Top ^