About us

Close Team

Close Research topics

Close Publications

Close Seminars

Know more

Close Lectures

Close Detection devices

Close Methods and probes

Close Nuclear structure

Close Reaction types

Close Theoretical research

Close Types of accelerator beams

SEARCH
Seminars - Year 2001

Seminars 2001


 1. P. Wodniecki „NEAR – sonda kosmiczna badająca asteroidy”
 2. R. Grzywacz (IFD UW oraz University of Tennessee) „Badanie własności jąder dalekich od ścieżki stabilności – rozpady stanów mikrosekundowych”
 3. Z. Stachura „Oszacowanie ryzyka związanego z gromadzeniem w skórze ultradrobnych cząsteczek z otoczenia – narodziny projektu”
 4. K. Grzelak (Uniwersytet Warszawski) „Produkcja par mezonów K i Π w oddziaływaniach foton – foton”
 5. A. Ślósarczyk (AGH – Instytut Inżynierii Materiałowej) „Bioceramika hydroksyapatytowa”
 6. J. Baszkiewicz (Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej) „Wpływ implantacji jonów wapnia i fosforu na odporność korozyjną i biozgodność tytanu”
 7. H. Wilczyński (Zakład V IFJ) „Promienie kosmiczne skrajnie wysokich energii”
 8. A. Maj „Czy przyroda stosuje się do hipotezy samoorganizującej się krytyczności?
 9. M. Lekka „Skaningowa mikroskopia sił tarcia”
 10. W.A. Kamiński (UMCS Lublin) „Fizyka neutrin w podwójnym rozpadzie beta”
 11. E. Wantuch (Politechnika Krakowska) „Powłoki i cienkie warstwy we współczesnej technologii”
 12. W. Męczyński „Spektroskopia z detektorem jąder odrzutu: jądro 199At”
 13. A. Kulińska „Badanie układu Au-In metodą zaburzonych korelacji kątowych”
 14. M. Kmiecik „Pomiar GDR w koincydencji z przejściami dyskretnymi w jądrach końcowych”
 15. J. Czerwińczak „Pomiar siły adhezji przy użyciu skaningowej mikroskopii sił”
 16. W.M. Kwiatek „Życiodajny i zabójczy tlen”
 17. B. Rajchel „Struktury węglowe formowane metodami jonowymi”
 18. N. Schunck (IReS i Louis Pasteur University Strasbourg) „Can some atomic nuclei look like ammonia molecules”
 19. K. Rybicki (Zakład V IFJ) „Ostatnie odkrycia w fizyce cząstek”
 20. A. Hrynkiewicz „Co dalej z energią jądrową w Polsce?”
 21. B. Fornal „Jądro 206Hg – brakujące ogniwo wokół podwójnie magicznego 208Pb”
 22. Z. Stachura „Fizyka atomowa w GSI”
 23. M. Lach „Badania spektroskopowe jąder z powłoki f7/2
 24. A. Bożek „Pomiar łamania symetrii CP dla mezonów B”
 25. Z. Stachura „Fizyka atomowa w pierścieniu kumulacyjnym (ESR) w GSI”
 26. K. Jones (GSI, Niemcy) „The halo nucleus 14Be an the unbound nucleus 13Be”

Creation date : 18/01/2008 @ 15:21
Last update : 21/11/2017 @ 11:18
Category : Seminars
Page read 553 times

 
Reactions to this article

Nobody gave a comment yet.
Be the first to do so!

 
W3C CSS Meric Graphisme © 2007 - Licence Creative Commons
^ Top ^