About us

Close Team

Close Research topics

Close Publications

Close Seminars

Know more

Close Lectures

Close Detection devices

Close Methods and probes

Close Nuclear structure

Close Reaction types

Close Theoretical research

Close Types of accelerator beams

SEARCH
Seminars - Year 2003

Seminars 2003


 1. K. Burda „Efekt izotopowy 18O obserwowany w procesie fotosyntezy”
 2. W. Męczyński „Emisja elektronów wtórnych w detekcji jąder odrzutu”
 3. M. Pfützner, Uniwersytet Warszawski „Spektroskopia izomerowa za separatorem fragmentów”
 4. P. Olko „Mikrodozymetryczne modelowanie detektorów fizycznych i biologicznych”
 5. W. Męczyński „Spektroskopia najcięższych jąder atomowych: jądro 250Fm”
 6. K. Burda „Wpływ jonów miedzi na transport elektronów w obrębie fotosystemu II”
 7. B. Blicharska, Uniwersytet Jagielloński „Badania relaksacyjne NMR i zastosowania medyczne”
 8. W.M. Kwiatek „Określenie stopnia utlenienia żelaza występującego w tkankach”
 9. E. Görlich, Uniwersytet Jagielloński „Synchrotronowe źródło światła w Krakowie”
 10. J. Dudek, IReS Strasbourg “Nuclear hyperdeformation – newest news”
 11. M. Cholewa, GSI Darmstadt J. Lekki, Z. Stachura „Uszkodzenia radiacyjne komórki i ich naprawa – planowane badania z wykorzystaniem mikrowiązki jonowej”
 12. A. Maj „Projekt RISING”
 13. M. Lach „44Sc – jądro powłoki f7/2
 14. A. Kulińska „Pomiary PAC w warstwach Ni naświetlanych jonami Xe”
 15. M. Cholewa, GSI Darmstadt J. Lekki, Z. Stachura „Uszkodzenia radiacyjne komórki i ich naprawa – planowane badania z wykorzystaniem mikrowiązki jonowej” (cz. II)
 16. B. Kubica „137Cs w próbkach gleby, mchu i liściach borówki pobranych z terenów TPN”
 17. M. Cholewa, GSI Darmstadt „Historia diamentowego detektora”
 18. M. Marszałek „Własności nanoukładów Co/Cu modyfikowanych In”
 19. M. Marszałek „Własności nanoukładów Co/Cu modyfikowanych In. Część II: wzrost Co na Cu(111)”
 20. W. Męczyński „Projekt AGATA czyli futurologia w spektroskopii jądrowej”
 21. J. Gryboś „Badania biologiczne przy użyciu metody TDPAC”
 22. M. Kmiecik „Kształt gorącego jądra 216Rn przy najwyższych krętach”
 23. B. Fornal „Sprawa ‘magiczności’ jąder z dala od ścieżki stabilności”
 24. J. Styczeń „O deformacji w jądrach powłoki f7/2
 25. Z. Stachura „Procesy dwu-elektronowe w zderzeniach ciężkich jonów z tarczą gazową lub strumieniem elektronów”

Creation date : 18/01/2008 @ 15:21
Last update : 14/01/2011 @ 14:17
Category : Seminars
Page read 563 times


Print the article Print the article

 
Reactions to this article

Nobody gave a comment yet.
Be the first to do so!

 
W3C CSS Meric Graphisme © 2007 - Licence Creative Commons
^ Top ^