O nas

Zamknij Zespół

Zamknij Tematy badań

Zamknij Publikacje

Zamknij Seminaria

Wiedzieć więcej

Zamknij Popularyzacja

Zamknij Badania Teoretyczne

Zamknij Metody i sondy pomiarowe

Zamknij Rodzaje reakcji

Zamknij Rodzaje wiązek akceleratorowych

Zamknij Struktura jądra

Zamknij Urządzenia pomiarowe

SZUKAJ
Struktura jądra - Kształty oktupolowe i tetrahedralne
Badanie kształtów jader jest bardzo ważne, jeśli chcemy poprawnie oszacować wysokość barier na rozszczepienie, linię yrast, momenty bezwładności jąder, współczynniki przejść elektromagnetycznych oraz np. kształt funkcji nasilenia Gigantycznego Rezonansu Dipolowego, czy też czasy życia jąder w stanie podstawowym i w stanach wzbudzonych. Uwzględnienie jądru na w obliczeniach deformacji oktupolowej czyli gruszko-podobnej umożliwia badanie asymetrii masowej jądra. Już we wczesnych latach 50-tych ubiegłego wieku postawiono hipotezę, że wibracje oktupolowe mają bezpośredni wpływ na tworzenie się pasm rotacyjnych o ujemnej parzystości. Nasze obliczenia dotyczą oszacowania energii całkowitej jąder z uwzględnieniem wielu deformacyjnych stopni swobody w tym i zarówno osiowych jak i nieosiowych parametrów deformacji oktupolowej. Szczególnym przypadkiem jest parametr oznaczany jako a32 i nazwany 'tetrahedralnym'. Opisuje on kształty zbliżone do czworościanu foremnego i dzięki temu zachowuje on 48 możliwych symetrii. Pozwoliło to na powiązanie deformacji jądra z teorią grup punktowych i szeroko zakrojone badania nad grupami symetrii w jądrze atomowym. Wyniki otrzymane poprzez policzenie energii całkowitych dla wszystkich znanych i jeszcze nie odkrytych jąder począwszy od Z=16 aż do Z=136 pozwoliły na zdefiniowanie nowych liczb magicznych a także stworzenie mapy wysp stabilności jąder, dla których symetrie grup punktowych odgrywają decydującą rolę.

1.gif2.gif

Rys.1 : Kształt oktupolowy (lewa strona) oraz kształt tetrahedralny (prawa strona)


Data utworzenia: 28/03/2008 @ 14:31
Ostatnie zmiany: 03/04/2009 @ 15:05
Kategoria : Struktura jądra
Strona czytana 1380 razy


Wersja do druku Wersja do druku

 
Komentarze

Nikt jeszcze nie komentował tego artykułu.
Bądź pierwszy!

 
W3C CSS Meric Graphisme Š 2007 - Licence Creative Commons
^ Góra ^