Nagrody

Komitet oceniający prezentacje posterowe oraz wystąpienia ustne młodych uczestników konferencji MULTIS2017 przyznał następujące nagrody:

 • Pierwszą nagrodą wyróżniono dr Michała Krupińskiego za referat:
  Highly ordered arrays of Fe60Al40 nanomagnets embedded within flat paramagnetic matrix.
 • Drugą nagrodą wyróżniono dr Tomasza Rozwadowskiego za referat:
  Cold crystallization and glass transitions in 4CFPB liquid crystal.
 • Wyróżnienie za najlepszy poster otrzymała dr Ewa Juszyńska-Gałązka za prezentację:
  Polymorphism and vibrational investigations (FT-IR and IINS) of glass-forming 2-phenylbutan-1-ol (BEP), 2-(trifluoromethyl)phenethyl alcohol (2TFMP) and 4-(trifluoromethyl)phenethyl alcohol (4TFMP).

Międzynarodowe jury XXXVI konferencji "Dynamical Properties of Solids - DyProSo 2017" pod przewodnictwem prof. Winfrieda Petry'ego oceniło wystąpienia ustne młodych naukowców oraz przyznało następujące nagrody:

 • Za komunikat o największych walorach dydaktycznych wyróżniono referat pani mgr inż. Karoliny Martinson pt.:
  Weber-Fechner law in short time acoustic pulses.
 • Za najlepszy komunikat na temat zastosowań fizyki wyróżniono referat pana mgr inż. Marcina Majki pt.:
  Dynamics of arteries - effects of occlusions and embolus.