Zakład Spektroskopii Rezonansu Magnetycznego (NZ32) - 2006-2015

Kierownik: Prof. dr hab. Zdzisław T. Lalowicz
tel: 012-662-8259, 012-662-8259
e-mail: Zdzislaw.Lalowicz@ifj.edu.pl

Sekretariat: Maria Noga
tel: 012-662-8253
e-mail: Maria.Noga@ifj.edu.pl

Zespół:
Dr Artur Birczyński
Dr Zbigniew Olejniczak