History

Department of Nuclear Radiospectroscopy in 2002

More information about the history of NMR can be found in the following articles:

Starting from January 1, 2006, the NMR Department was split into two parts:

  • Department of Magnetic Resonance Spectroscopy (NZ32)
  • Department of Magnetic Resonance Tomography (NZ56)

Z dniem 1 stycznia 2016 roku Zakład Spektroskopii Rezonansu Magnetycznego (NZ32) został włączony do Zakładu Badań Magnetycznych (NZ34).