Group Members

Head of the Department:

dr hab. Marta Wolny-Marszałek, Assoc. Prof. IFJ PAN

Team:

prof. dr hab. Maria Bałanda
dr Magdalena Fitta
dr hab. inż. Małgorzata Kąc
dr inż. Piotr Konieczny
dr inż. Michał Krupiński
dr Magdalena Laskowska
dr Marzena Mitura - Nowak
dr hab. Robert Pełka, Assoc. Prof. IFJ PAN

Ph.D. Students:

mgr inż. Amanda Bartkowiak

 

mgr Alexey Maximenko

Technical Staff:

Władysław Kowalski
Stanisław Maranda

Former members:

dr hab. Artur Birczyński
dr inż. Agnieszka Dobrowolska
mgr inż. Marcin Gajewski
dr Jacek Jaworski
dr Agnieszka Karczmarska
dr Roman Kmieć
dr Robert Kruk
mgr Marta Kulij
dr hab. Agnieszka Kulińska
dr Jadwiga Kwiatkowska

 

inż. Piotr Strączek

 

 

mgr inż. Adam Michalik
mgr Rafał Piórek
dr inż. Aleksander Polit
dr Jacek Prokop
mgr inż. Tomasz Pycia
dr hab. Bogusław Rajchel
mgr Bogusław Samul
mgr inż. Alicja Strzała
mgr Valeriy Tokman
dr hab. Paweł Wodniecki