Group Members

Head of the Department:

dr hab. Marta Wolny-Marszałek, Assoc. Prof. IFJ PAN

Team:

prof. dr hab. Maria Bałanda
dr hab. Artur Birczyński
dr Magdalena Fitta
dr Małgorzata Kąc
dr inż. Piotr Konieczny
dr inż. Michał Krupiński
dr Magdalena Laskowska
dr Marzena Mitura - Nowak
dr hab. Robert Pełka, Assoc. Prof. IFJ PAN

dr inż. Marcin Perzanowski
dr hab. Bogusław Rajchel
dr inż. Mateusz Schabikowski
dr Katarzyna Suchanek
dr Żaneta Świątkowska-Warkocka
prof. dr hab. Tadeusz Wasiutyński
dr Yevhen Zabila
dr Arkadiusz Zarzycki

Ph.D. Students:

mgr inż. Amanda Bartkowiak
mgr inż. Marcin Gajewski

 

mgr Alexey Maximenko

Technical Staff:

Władysław Kowalski
Stanisław Maranda

 

inż. Piotr Strączek