Oddział Fizyki Materii Skondensowanej - Publikacje w przygotowaniu