Oddział Fizyki Materii Skondensowanej (NO3)
Seminaria 2021/2022


    
 
18.01.2022
9:00 O fizyce materii skondensowanej

Seminarium odbędzie się w Sali Rady Naukowej
i w systemie zdalnym 


7.12.2021 Mgr Bartosz Klębowski Zakład Nanomateriałów Funkcjonalnych,
Instytut Fizyki Jądrowej PAN
9:00 Zastosowanie mono-, bi- oraz trimetalicznych nanocząstek złota, platyny i palladu
do wzmacniania efektu naświetlania protonami komórek nowotworowych
w modelu in vitro

Seminarium odbędzie się w systemie zdalnym 


16.11.2021 Dr Krzysztof Siemek Institute of Nuclear Physics, Polish Academy of Sciences
and Joint Institute for Nuclear Research, Dubna
9:00 Bright and Darkside of Positron Annihilation Spectroscopy or
Data Analysis and Results Interpretation in Positron Annihilation Spectroscopy

Seminarium odbędzie się w systemie zdalnym 


9.11.2021 Mgr Jędrzej Kobylarczyk Faculty of Chemistry, Jagiellonian University
9:00 Modular approach in synthesis of molecular magnetic materials

Seminarium odbędzie się w systemie zdalnym 


26.10.2021 Mgr Andrii Fedorchuk Zakład Inżynierii Molekularnej i Nanoelektroniki,
Instytut Fizyki Jądrowej PAN
9:00 Synthesis and characterization of nanocrystallites of selected transition metals obtained in silica nanoreactors

Seminarium odbędzie się w systemie zdalnym 


19.10.2021 Mgr Oleksandr Pastukh Zakład Inżynierii Molekularnej i Nanoelektroniki,
Instytut Fizyki Jądrowej PAN
9:00 Badania własności strukturalnych, optycznych i magnetycznych nowych materiałów kompozytowych na bazie nanostruktur krzemionkowych

Seminarium odbędzie się w systemie zdalnym 


12.10.2021 Mgr Barbara Loska Uniwersytet Śląski
9:00 Charakterystyka przejść fazowych ciekło-krystalicznych dimerów z modulowaną fazą nematyczną metodami optycznymi oraz spektroskopii w podczerwieni

Seminarium odbędzie się w systemie zdalnym 


5.10.2021 Dr Natalia Osiecka-Drewniak Zakład Badań Materii Miękkiej, Instytut Fizyki Jądrowej PAN
9:00 O rozróżnianiu tekstur ciekłych kryształów

Seminarium odbędzie się w systemie zdalnym Poprzednie seminaria