Oddział Fizyki Materii Skondensowanej (NO3)
Seminaria 2020/2021


    

29.06.2021 Mgr Svitlana Pastukh Zakład Komputerowych Badań Materiałów,
Instytut Fizyki Jądrowej PAN
9:00 Structural and dynamical characterization of the alpha phase of copper pyrophosphate

Seminarium odbędzie się w systemie zdalnym 


22.06.2021 Dr Konrad Jerzy Kapcia Wydział Fizyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
9:00 Przemiany metal-izolator w modelowych układach silnie oddziałujących fermionów (wyniki ścisłe)

Seminarium odbędzie się w systemie zdalnym 


15.06.2021 Dr. Mael Guennou Faculty of Science, Technology and Medicine,
Université du Luxembourg
9:00 On the dynamics of antiferroelectric phase transitions and model materials

Seminarium odbędzie się w systemie zdalnym 


8.06.2021 Mgr Agnieszka Dołęga Zakład Badań Materii Miękkiej, Instytut Fizyki Jądrowej PAN
9:00 Sublimacja farmaceutyków a ich stabilność termiczna - badania na przykładzie karbamazepiny

Seminarium odbędzie się w systemie zdalnym 
25.05.2021 Priv.-Doz. Dr. Bridget Murphy Christian-Albrechts-Universität, Kiel, Germany
9:00 Nanoscale Structure and Dynamics of Solid-State and Liquid Interfaces Investigated with X-rays

Seminarium odbędzie się w systemie zdalnym 


18.05.2021 Dr Natalia Osiecka-Drewniak Zakład Badań Materii Miękkiej, Instytut Fizyki Jądrowej PAN
9:00 Polimorfizm i dynamika etosuksyimidu

Seminarium odbędzie się w systemie zdalnym 


11.05.2021
Nandan K. P. BABU, MSci Faculty of Physics, Adam Mickiewicz University, Poznań
9:00 Phonon - Magnon interactions in CoFeB/Au multilayers

Seminarium odbędzie się w systemie zdalnym 


5.05.2021
(środa)
Dr Barbara Orzechowska Instytut Fizyki Jądrowej PAN, NZ62
9:00 Mikroskopia sił atomowych i mikroskopia fluorescencyjna w badaniach hodowli komórkowych

Seminarium odbędzie się w systemie zdalnym 


20.04.2021 Prof. dr hab. Beata Ziaja-Motyka DESY, Hamburg and IFJ PAN, Kraków
joint research group
X-ray Irradiated Materials: Theory and Computation
9:00 Ultrafast transformations in solid samples triggered by highly intense X-ray pulses from free-electron laser

Seminarium odbędzie się w systemie zdalnym 


13.04.2021 Dr Przemysław Kolek Instytut Nauk Fizycznych, Uniwersytet Rzeszowski
9:00 Od widm laserowo indukowanej fluorescencji, do geometrii i dynamiki wzbudzonych cząsteczek: badania cząsteczek kwasu antranilowego schłodzonych w naddźwiękowej wiązce molekularnej

Seminarium odbędzie się w systemie zdalnym 


23.03.2021 Mgr inż. Joanna Hałun Międzynarodowe Studium Doktoranckie IFJ PAN
9:00 Badanie rozcieńczonych roztworów idealnych pierścieniowych oraz gwiaździstych polimerów w ograniczonej przestrzeni

Seminarium odbędzie się w systemie zdalnym 


9.03.2021 Dr hab. Levan Chotorlishvili Institut für Physik, Martin-Luther Universität Halle-Wittenberg,
Halle, Salle, Niemcy
9:00 The optical tweezer of skyrmions

Seminarium odbędzie się w systemie zdalnym 


2.03.2021 Dr hab. Karol Szałowski Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Łódzki
9:00 Magnetocaloric effect in V12 molecular magnet - theoretical aspects

Seminarium odbędzie się w systemie zdalnym 


23.02.2021 Dr hab. inż. Michał Ślęzak Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej,
Akademia Górniczo-Hutnicza
9:00 Tailoring the magnetic anisotropy of epitaxial ferromagnetic and antiferromagnetic films and multilayers

Seminarium odbędzie się w systemie zdalnym 


16.02.2021 MSci Parvin Mohammadyari Department of Physics and Earth Science,
Università degli Studi di Ferrara, Italy
9:00 Advanced human hemodynamic modelling and evaluation using MRI imaging

Seminarium odbędzie się w systemie zdalnym 


9.02.2021 Mgr inż. Justyna Rogacka Wydział Chemii Politechniki Wrocławskiej
9:00 Modelling of adsorptive properties of hybrid porous materials

Seminarium odbędzie się w systemie zdalnym 


26.01.2021 Dr Ipsita Mandal Institute of Nuclear Physics, Polish Academy of Sciences, Cracow, Poland
9:00 Time-Reversal Invariant Topological Superconductor in Nanowires

Seminarium odbędzie się w systemie zdalnym 

     Majorana zero modes (MZMs), due to their inherent topological nature and non-abelian exchange statistics, are promising candidates for topological quantum computation. In the first part of the talk, I will review the phenomenon of emergence of Majorana zero modes (MZMs) in one-dimensional topological superconductors, which can be made from nanowires coupled with s-wave superconducting slabs and usually requiring an externally applied magnetic field.
     In the second part of the talk, I will focus on a double-nanowire set-up without any externally applied magnetic field, which preserves time-reversal symmetry. In its topological phase, the double-nanowire supports a Kramers pair of MZMs at each end due to time-reversal invariance. I will discuss the stability of this phase against bulk disorder and electron-electron interactions, using bosonization and Luttinger liquid techniques. I will also outline the competition between proximity-induced superconductivity, interaction, and disorder effects using a perturbative renormalization group (RG) approach. The results show that strong electron-electron interactions enable the topological phase even if the system is initially (without interactions) in the trivial phase, and even in the presence of moderate disorder. Thus we conclude that the double-nanowire system is a promising candidate for observing MZMs in the absence of magnetic fields. This would be a fundamental step towards building a quantum computer.


19.01.2021 Dr Naveen Kumar Chogondahalli Muniraju Institut für Festkörperphysik
Technical University Vienna, Austria
9:00 Probing magnetic structure, crystal field and hyperfine effects by specific heat and neutron scattering

Seminarium odbędzie się w systemie zdalnym 


15.12.2020 Prof. dr hab. Stanisław Urban Uniwersytet Jagielloński
9:00 Dielectric studies in the isotropic phase of six symmetrical azomethines with various number of benzene rings. Influence of the ionic conductivity

Seminarium odbędzie się w systemie zdalnym 


8.12.2020 Mgr Justyna Pacułt Uniwersytet Śląski
9:00 Poprawa rozpuszczalności w wodzie oraz fizycznej stabilności bikalutamidu w formie amorficznej - wykonanie stałych rozproszeń w matrycach polimerowych

Seminarium odbędzie się w systemie zdalnym 


1.12.2020 Dr hab. Marian Derzsi Faculty of Materials Science and Technology, Slovak University of Technology
and Center of New Technologies, University of Warsaw
9:00 Structural characterization of light metal borohydrides by dispersion-corrected density functional theory modeling

Seminarium odbędzie się w systemie zdalnym 


24.11.2020 Mgr inż. Marta Pytlarczyk Wydział Nowych Technologii i Chemii,
Wojskowa Akademia Techniczna
9:00 Materiały ciekłokrystaliczne o zwiększonej stabilności fotochemicznej - synteza i właściwości

Seminarium odbędzie się w systemie zdalnym 


17.11.2020 Dr hab. Robert Pązik Instytut Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Rzeszowski
9:00 Wysokotemperaturowa dekompozycja termiczna jako narzędzie do syntezy materiałów magnetycznych o kontrolowanej morfologii

Seminarium odbędzie się w systemie zdalnym 


10.11.2020 Dr Ewa Chrzumnicka Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej,
Politechnika Poznańska
9:00 Własności orientacyjne oraz organizacja molekularna ciekłych kryształów w warstwach na granicy faz

Seminarium odbędzie się w systemie zdalnym 


3.11.2020 Dr Krzysztof Gawryluk Pracownia Fizyki Układów Mezoskopowych,
Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
9:00 Berezinskii-Kosterlitz-Thouless phase induced by dissipating quasisolitons

Seminarium odbędzie się w systemie zdalnym 


27.10.2020 Mgr Aleksandra Pacanowska Zakład Magnetyzmu Molekularnego, IFJ PAN
9:00 Cienkie warstwy solwatomagnetycznych polimerów koordynacyjnych

Seminarium odbędzie się w systemie zdalnym 


20.10.2020 Prof. dr hab. Paweł Bilski Zakład Fizyki Radiacyjnej i Dozymetrii, IFJ PAN
9:00 Fluorescencja śladów cząstek jądrowych w kryształach fluorku litu

Seminarium odbędzie się w systemie zdalnym 


6.10.2020 Dr Wojciech Tabiś Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH
9:00 Ewolucja powierzchni Fermiego w wysokotemperaturowych nadprzewodnikach miedziowo-tlenowych

Seminarium odbędzie się w systemie zdalnym 


8.09.2020 Mgr Krzysztof Chmiel Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych,
Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego
9:00 Badanie rozpuszczalności amorficznych substancji leczniczych w matrycach polimerowych z wykorzystaniem spektroskopii dielektrycznej

Seminarium odbędzie się w systemie zdalnym Poprzednie seminaria