Oddział Fizyki Materii Skondensowanej (NO3)
Seminaria 2022/2023


    
 
6.09.2022 Mgr Sebastian Lalik Uniwersytet Jagielloński, Kraków
11:00 Modyfikacja właściwości fizycznych chiralnej matrycy ciekłokrystalicznej poprzez domieszkowanie nanocząstkami

Seminarium odbędzie się w systemie zdalnym
(link zostanie podany w terminie późniejszym)

Abstrakt   AbstraktPoprzednie seminaria