Oddział Fizyki Materii Skondensowanej (NO3)
Seminaria 2020/2021


    

8.09.2020 Mgr Krzysztof Chmiel Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Instytut Fizyki
Uniwersytetu Śląskiego
9:00 Badanie rozpuszczalności amorficznych substancji leczniczych w matrycach polimerowych z wykorzystaniem spektroskopii dielektrycznej

Seminarium odbędzie się w systemie zdalnym Poprzednie seminaria