Oddział Fizyki Materii Skondensowanej (NO3)
Seminaria 2020/2021


    

8.12.2020 Mgr Justyna Pacułt Uniwersytet Śląski
9:00 Poprawa rozpuszczalności w wodzie oraz fizycznej stabilności bikalutamidu w formie amorficznej - wykonanie stałych rozproszeń w matrycach polimerowych

Seminarium odbędzie się w systemie zdalnym
(link zostanie podany w terminie późniejszym)


1.12.2020 Dr hab. Marian Derzsi Faculty of Materials Science and Technology, Slovak University of Technology and Center of New Technologies, University of Warsaw
9:00 Structural characterization of light metal borohydrides by dispersion-corrected density functional theory modeling

Seminarium odbędzie się w systemie zdalnym 


24.11.2020 Mgr inż. Marta Pytlarczyk Wydział Nowych Technologii i Chemii, Wojskowa Akademia Techniczna
9:00 Materiały ciekłokrystaliczne o zwiększonej stabilności fotochemicznej - synteza i właściwości

Seminarium odbędzie się w systemie zdalnym 


17.11.2020 Dr hab. Robert Pązik Instytut Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Rzeszowski
9:00 Wysokotemperaturowa dekompozycja termiczna jako narzędzie do syntezy materiałów magnetycznych o kontrolowanej morfologii

Seminarium odbędzie się w systemie zdalnym 


10.11.2020 Dr Ewa Chrzumnicka Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej,
Politechnika Poznańska
9:00 Własności orientacyjne oraz organizacja molekularna ciekłych kryształów w warstwach na granicy faz

Seminarium odbędzie się w systemie zdalnym 


3.11.2020 Dr Krzysztof Gawryluk Pracownia Fizyki Układów Mezoskopowych,
Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
9:00 Berezinskii-Kosterlitz-Thouless phase induced by dissipating quasisolitons

Seminarium odbędzie się w systemie zdalnym 


27.10.2020 Mgr Aleksandra Pacanowska Zakład Magnetyzmu Molekularnego, IFJ PAN
9:00 Cienkie warstwy solwatomagnetycznych polimerów koordynacyjnych

Seminarium odbędzie się w systemie zdalnym 


20.10.2020 Prof. dr hab. Paweł Bilski Zakład Fizyki Radiacyjnej i Dozymetrii, IFJ PAN
9:00 Fluorescencja śladów cząstek jądrowych w kryształach fluorku litu

Seminarium odbędzie się w systemie zdalnym 


6.10.2020 Dr Wojciech Tabiś Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH
9:00 Ewolucja powierzchni Fermiego w wysokotemperaturowych nadprzewodnikach miedziowo-tlenowych

Seminarium odbędzie się w systemie zdalnym 


8.09.2020 Mgr Krzysztof Chmiel Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych,
Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego
9:00 Badanie rozpuszczalności amorficznych substancji leczniczych w matrycach polimerowych z wykorzystaniem spektroskopii dielektrycznej

Seminarium odbędzie się w systemie zdalnym Poprzednie seminaria