Oddział Fizyki Materii Skondensowanej (NO3)
Seminaria 2022/2023


    
 
30.11.2022
11:00
Dr Mateusz Zelent Department of Physics of Nanostructures,
Institute of Spintronics and Quantum Information,
Adam Mickiewicz University, Poznań
Magnetic skyrmions: nucleation, stabilization and motion dynamics

Seminarium odbędzie się w systemie zdalnym
(link zostanie podany w terminie późniejszym)

Abstrakt   Abstrakt


22.11.2022
11:00
Dr Anna Drzewicz Institute of Nuclear Physics, Polish Academy of Sciences Kraków
Thin layers of glass-forming substances formed via Organic Molecular Beam Deposition

Seminarium odbędzie się w systemie zdalnym 

Abstrakt   Abstrakt


15.11.2022 Dr Victor Tkachenko Center for Free-Electron Laser Science CFEL,
Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg, Germany
11:00 Modelling of ultrafast X-ray induced magnetization dynamics in magnetic systems

Seminarium odbędzie się w systemie zdalnym 

Abstrakt   Abstrakt


25.10.2022 Mgr Szymon Mieszczak The Adam Mickiewicz University, Poznań
11:00 Spin waves in magnonic systems: localization and propagation

Seminarium odbędzie się w systemie zdalnym 

Abstrakt   Abstrakt


18.10.2022 Shivam Yadav, M.Sc. Institute of Nuclear Physics, Polish Academy of Sciences, Kraków
11:00 Electronic transport properties of periodically driven Weyl and multi-Weyl semimetals

Seminarium odbędzie się w systemie zdalnym 

Abstrakt   Abstrakt


6.09.2022 Mgr Sebastian Lalik Uniwersytet Jagielloński, Kraków
11:00 Modyfikacja właściwości fizycznych chiralnej matrycy ciekłokrystalicznej poprzez domieszkowanie nanocząstkami

Seminarium odbędzie się w systemie zdalnym 

Abstrakt   AbstraktPoprzednie seminaria