Oddział Fizyki Materii Skondensowanej (NO3)
Seminaria 2018/2019
    23.10.2018 Mgr Grzegorz Szklarz Uniwersytet ¦l±ski w Katowicach
  9:00 Badanie dynamiki i kinetyki krystalizacji cieczy formuj±cych stan szklisty w różnych warunkach termodynamicznych
16.10.2018 Dr hab. Małgorzata K±c IFJ PAN, NZ34
  9:00 Modyfikacja morfologii i własno¶ci magnetycznych nanodrutów Fe i Co otrzymywanych metod± elektrodepozycjiPoprzednie seminaria