Oddział Fizyki Materii Skondensowanej (NO3)
Seminaria 2016/2017
    27.06.2017 Prof. dr hab. inż. Robert Cierniak Politechnika Częstochowska, Instytut Inteligentnych Systemów Informatycznych
  9:00 Statystyczne algorytmy rekonstrukcji obrazów dla tomografii komputerowej ze zmniejszoną dawką promieniowania pochłanianą przez pacjenta podczas badania
20.06.2017 Dr Krzysztof Siemek IFJ PAN, NZ31 i ZIBJ Dubna
  9:00 Badania zdefektowania metali i stopów poddanych piaskowaniu przy użyciu spektroskopii pozytonów i metod komplementarnych
 13.06.2017 Mgr inż. Tomasz Strączek Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH
  9:00 Badania dynamiki nanocząstek magnetycznych
 6.06.2017 Dr Anna Majcher Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego,
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Uniwersytetu Jagiellońskiego
  9:00 Pomiędzy magnetyzmem molekularnym a makromolekułami: samoorganizujący się makromolekularny magnetyczny roztwór kwazi-stały oparty na polimerze i metalu przejściowym
30.05.2017 Dr Andrzej Ptok IFJ PAN, NZ33
  9:00 Fizyka ciał stałych w sieciach optycznych
25.04.2017 Dr hab. inż. Janusz Mikuła Instytut Inżynierii Materiałowej
Politechniki Krakowskiej
  9:00 Geopolimery - nowy materiał w konstrukcjach budowlanych
 4.04.2017 Prof. dr hab. Iwan Kityk Politechnika Częstochowska
  9:00 Photoinduced non linear optical methods as a tool of study materials
28.03.2017 Dr inż. Paweł Karbowniczek Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki
Politechniki Krakowskiej
  9:00 Diagramy fazowe w dwuwymiarowych układach oddziałujących molekuł bananokształtnych
21.03.2017 Prof. dr hab. Maria Bałanda IFJ PAN, NZ34
  9:00 H2, H2S, H2O - ostatnie doniesienia literaturowe
14.03.2017 Dr inż. Łukasz Laskowski Zakład Mikroelektroniki i Nanotechnologii
Politechniki Częstochowskiej
  9:00 Materiały inżynierskie oparte na porowatych matrycach krzemionkowych zaprojektowane do zastosowań biomedycznych i w urządzeniach IT
 7.03.2017 Dr Artur Krzyżak Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska,
Katedra Surowców Energetycznych, AGH
  9:00 Charakterystyka układów porowatych metodami obrazowania magnetyczno-rezonansowego
28.02.2017 Mgr inż. Marcin Majka Międzynarodowe Studium Doktoranckie IFJ PAN
  9:00 Modelowanie przepływów i propagacji fal tętna w wybranych przypadkach incydentów sercowo-naczyniowych - efekty i perspektywy współpracy z Uniwersytetem w Ferrarze
7.02.2017 Prof. dr hab. Jerzy Dryzek IFJ PAN, NZ31
  9:00 Badania procesu rekrystalizacji w odkształconym plastycznie Ag, Au i Fe metodą anihilacji pozytonów i XRD
31.01.2017 Mgr inż. Roman Sowa Międzynarodowe Studium Doktoranckie IFJ PAN
  9:00 Microstructure evolution and precipitation modelling in high generation single crystal Ni-base superalloy
24.01.2017 Mgr Marcin Gajewski IFJ PAN, NZ34
  9:00 Badania doświadczalne oraz analiza teoretyczna magnetyków molekularnych
17.01.2017 Dr inż. Mateusz Schabikowski IFJ PAN, NZ34
  9:00 Włókna ceramiczne do adsorpcyjnego usuwania wirusów z wody pitnej
10.01.2017 Dr Agnieszka Wołoś Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
  9:00 Trójwymiarowe izolatory topologiczne
 6.12.2016 Dr hab. Andrzej Wal Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytetu Rzeszowskiego
  9:00 Skończone układy dwuwymiarowe w skwantowanym polu magnetycznym
29.11.2016 Dr Aristea Maniadaki University of Heraklion and IFJ PAN, NZ31
  9:00 Hydrogen on hybrid Graphene/MoSi2 nanostructures and the strain-induced modifications of the electronic properties in TMDs monolayers
22.11.2016 Mgr inż. Karolina Martinson Międzynarodowe Studium Doktoranckie IFJ PAN
  9:00 Porównanie statystycznych i korelacyjnych własności utworów solowych tonalnych i atonalnych
15.11.2016 Dr Natalia Osiecka Instytut Fizyki Jądrowej PAN, NZ35
  9:00 Automatyzacja badań przejść fazowych przy pomocy mikroskopii polaryzacyjnej
 8.11.2016 Dr hab. Robert Pełka, dr Magdalena Fitta, dr Piotr Konieczny Instytut Fizyki Jądrowej PAN, NZ34
  9:00 Sprawozdanie z konferencji JEMS2016 i ICMM2016
25.10.2016 Dr hab. Kamil Kamiński Uniwersytet Śląski w Katowicach
  9:00 Osobliwe zachowanie cieczy w układach ograniczonych przestrzennie. Rola ujemnego ciśnienia
18.10.2016 Mgr inż. G. Gruzeł Międzynarodowe Studium Doktoranckie IFJ PAN
  9:00 Synteza z kontrolą kształtu i modyfikacja strukturalna trójwymiarowych nanokatalizatorów do utleniania etanolu
11.10.2016 Dr Jerzy Kubacki Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych, Chorzów
  9:00 Struktura elektronowa cienkich warstw epitaksjalnych SrTiO3 domieszkowanych żelazem oraz manganem oraz jej modyfikacja procesem elektroformowania
 4.10.2016

  9:00
Dr hab. Magdalena Parlińska, mgr inż. J. Depciuch, mgr inż. G. Gruzeł, mgr inż. E. Roga, mgr inż. R. Sowa     Instytut Fizyki Jądrowej PAN
Sprawozdanie z konferencji mikroskopii elektronowej "The 16th Electron Microscopy Congress Lyon 2016"Poprzednie seminaria 

Last modified: 22.06.2017 - 10:33