Proponowane tematy prac doktorskich

 • prof. dr hab. Maria Bałanda
  Magnetyzm molekularnych materiałów funkcjonalnych
 • dr hab. Artur Birczyński / dr Agnieszka M. Szymocha
  Dynamika cząsteczek amoniaku-d3 i acetonu-d6 w zeolitach H-ZSM-5: badania metodami deuteronowego magnetycznego rezonansu jądrowego
 • dr hab. Andrzej Budziak
  Wpływ zanieczyszczeń na zdolności sorpcyjne związków międzymetalicznych zdolnych do gromadzenia wodoru
 • dr hab. Ewa Dryzek
  Badanie materiałów ciekłokrystalicznych za pomocą anihilacji pozytonów
 • dr hab. inż. Małgorzata Kąc
  Morfologia, własności strukturalne i magnetyczne nanodrutów na bazie Fe i Co otrzymywanych metodą elektrodepozycji
 • dr hab. Jan Krawczyk / dr Małgorzata Jasiurkowska-Delaporte
  Badanie dynamiki molekularnej elektroprzędzonych włókien kompozytowych polimer-ciekły kryształ
 • dr hab. Robert Pełka / dr Piotr Konieczny
  Modelowanie własności fizycznych magnetyków molekularnych
 • dr hab. Marta Wolny-Marszałek / dr Michał Krupiński
  Uporządkowane sieci wirów magnetycznych
 • dr hab. Marta Wolny-Marszałek / dr Żaneta Świątkowska-Warkocka
  Preparation and investigation of Ag-based nanocomposites with magneto-catalytic properties
 • dr hab. Marta Wolny-Marszałek / dr Żaneta Świątkowska-Warkocka
  Investigation of chemical and physical processes occurring during laser synthesis of composite particles
 • dr hab. Marta Wolny-Marszałek / dr Arkadiusz Zarzycki
  Nanostrukturyzowane złącza metal/tlenek metalu otrzymywane metodą anodyzacji - badanie własności magnetycznych oraz transportu elektrycznego
 • dr hab. Piotr Zieliński / dr Natalia Osiecka
  Badania wpływu polimorfizmu fazy stałej leków na ich dostępność farmaceutyczną, z wykorzystaniem metod analizy termicznej